Úřední deska

Úřední deska


Jiné správní úřady
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 2.2.2018 19.2.2018    MěÚ Dubá - Oznámení zahájení územního řízení  [PDF 1,324kB]  Zahájení územního řízení  Jiné správní úřady
 9.1.2018 25.1.2018    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 1,287kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 21.12.2017 6.1.2018    Tisková zpráva - platba daně z nemovitých věcí  [PDF 311kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 24.11.2017 11.12.2017    Návrhy rozpočtů - Dobrovolný svazek obcí EKOD [PDF 714kB]  Rozpočet a finance  Jiné správní úřady
 8.11.2017 23.11.2017    MZ - VV - Opatření obecné povahy [PDF 2,503kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 8.11.2017 23.11.2017    MZ - VV - Opatření obecné povahy [PDF 2,359kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 3.11.2017 21.11.2017    Pozvánka na veřejné zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí EKOD [PDF 169kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 26.4.2017 30.5.2017    Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisu seznamu  [PDF 96kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 3.2.2017 3.3.2017    Dražební vyhláška - 2. část [PDF 1,608kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 3.2.2017 3.3.2017    Dražební vyhláška - 1. část [PDF 1,686kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 3.2.2017 3.3.2017    Dražební vyhláška - 3. část [PDF 949kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 2.2.2017 2.3.2017    ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 776kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 6.1.2017 30.1.2017    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 1,516kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 28.12.2016 30.1.2017    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 1,516kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 6.1.2017 22.1.2017    Sdělení - FINANČNÍ SPRÁVA  [PDF 238kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 2.11.2016 2.12.2016    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 819kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 27.4.2016 27.7.2016    Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012, o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů [PDF 553kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 10.5.2016 16.7.2016    Souhlas DÚ k uzavírce sil.č. III/27325 v úseku Nedamov - Ždírec (z hlediska veřejné linkové dopravy) [PDF 843kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 9.6.2016 25.6.2016    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,489kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 28.4.2016 31.5.2016    Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 [PDF 304kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 10.5.2016 26.5.2016    Cestovní doklady pro děti [PDF 680kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 7.4.2016 23.4.2016    Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 05/2012 - 05/2016 [PDF 1,371kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 7.4.2016 23.4.2016    Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 05/2012 - 05/2016 - 2. část [PDF 1,028kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 30.3.2016 15.4.2016    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/259 [PDF 1,502kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 2.2.2016 2.3.2016    ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - nabídka pozemků k pronájmu - 1. část [PDF 1,888kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 2.2.2016 2.3.2016    ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - nabídka pozemků k pronájmu - 2. část [PDF 1,745kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 15.1.2016 1.2.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy  [PDF 909kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 22.12.2015 7.1.2016    Oznámení o výběrovém řízení č. UCL/049/2015 a jeho podmínkách [PDF 1,184kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 22.12.2015 7.1.2016    Oznámení o výběrovém řízení č. UCL/050/2015 a jeho podmínkách [PDF 1,172kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 12.11.2015 7.12.2015    Návrh rozpočtu 2016 Svazek obcí Máchův kraj [PDF 401kB]  Rozpočet a finance  Jiné správní úřady
 6.11.2015 6.12.2015    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,745kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 6.11.2015 6.12.2015    Nabídka pozemků k pronájmu - 2. část [PDF 1,642kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 10.11.2015 26.11.2015    Finanční správa - nová služba [PDF 371kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 22.10.2015 7.11.2015    CETIM - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí  [PDF 261kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 22.10.2015 6.11.2015    Výměna průkazů OZP [PDF 329kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 24.9.2015 12.10.2015    Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Olešno včetně části k.ú. Mšeno a k.ú. Libovice [PDF 662kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 8.9.2015 9.10.2015    Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání [PDF 748kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 19.8.2015 4.9.2015    Rozhodnutí hejtmana - zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  [PDF 196kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 12.8.2015 28.8.2015    Rozhodnutí hejtmana [PDF 498kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 30.4.2015 2.6.2015    Veřejná vyhláška - k dani z nemovitosti  [PDF 997kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 16.1.2015 2.2.2015    Dražební vyhláška [PDF 4,651kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 6.11.2014 22.11.2014    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 3,572kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 7.7.2014 7.8.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek - příloha č. 1 [PDF 1,305kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 7.7.2014 7.8.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek [PDF 1,120kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 19.5.2014 3.6.2014    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2013 - návrh [PDF 834kB]  Rozpočet a finance  Jiné správní úřady
 2.5.2014 19.5.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek [PDF 1,087kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 17.3.2014 2.4.2014    Vyhlášní platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Tubož [PDF 226kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.2.2014 4.3.2014    Vyložení obnoveného katastrálního operátu k.ú. Tubož [PDF 267kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 24.1.2014 10.2.2014    Vyhlášní platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Houska [PDF 227kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 30.11.2013 15.1.2014    Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí [PDF 1,090kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 19.9.2013 31.10.2013    STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,036kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 9.10.2013 25.10.2013    Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí [PDF 2,043kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 16.7.2013 1.8.2013    Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období [PDF 1,217kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 23.4.2013 9.5.2013    Veřejná vyhláška FÚ [PDF 614kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 29.11.2012 15.12.2012  MUD/3047/2012/STU/423  Územní rozhodnutí MěÚ Dubá [PDF 4,081kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 5.10.2012 5.11.2012    Seznam pozemků pro veřejnou nabídku pozemků určených k prodeji dle §7 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v termínu od 5.10. - 5.11.2012 [PDF 7,417kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 19.10.2012 5.11.2012    Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  [PDF 1,395kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 12.10.2012 20.10.2012    Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku [PDF 794kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 16.7.2012 31.7.2012    rozhodnutí Městského úřadu v Dubé - p. Herčík [PDF 4,952kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 7.6.2012 22.6.2012    Oznámení Městského úřadu Dubá [PDF 2,433kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 25.4.2012 11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 1. část [PDF 725kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 25.4.2012 11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 2. část [PDF 597kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 25.4.2012 11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 3. část [PDF 809kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 25.4.2012 11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 4. část [PDF 994kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 25.4.2012 11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 5. část [PDF 484kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.4.2012 1.5.2012    zápis z veřejného projednání ÚP Blatce [PDF 739kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 5.4.2012 21.4.2012    Nařízení města Česká Lípa 03/2012 [PDF 555kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 5.4.2012 21.4.2012    Nařízení města Česká Lípa 03/2012 [PDF 600kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 5.4.2012 21.4.2012    Nařízení města Česká Lípa 03/2012 [PDF 407kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 10.2.2012 31.3.2012    ÚP Blatce - oznámení o řízení o vydání [PDF 75kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Oznámení řízení o vydání ÚP Blatce [PDF 16kB]  Vyhlášky a nařízení  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Územní plán  [PDF 217kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Územní plán - 2. část [PDF 6,490kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Územní plán - 4. část [PDF 16kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Územní plán - 3. část [PDF 16kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Územní plán - 5. část [PDF 6,162kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Územní plán - 6. část [PDF 471kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Územní plán - 7. část [PDF 16kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 13.2.2012 31.3.2012    Územní plán - 8. část [PDF 9,215kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 3.1.2012 19.1.2012    Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje - 1. část [PDF 831kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 3.1.2012 19.1.2012    Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje - 2. část [PDF 710kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 19.9.2011 21.12.2011    Oznámení o zamýšleném převodu  [PDF 600kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.7.2011 13.9.2011    Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Libereckého kraje  [PDF 767kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 14.7.2011 13.9.2011    Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Libereckého kraje - 2. část [PDF 718kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady
 11.5.2011 28.5.2011    Veřejná vyhláška  [PDF 483kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Jiné správní úřady
 26.11.2010 12.12.2010    Opatření obecné úřední povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 127kB]  Ostatní informace  Jiné správní úřady

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Blatce
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 28.2.2017 6.4.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 01/2017 [PDF 491kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 14.2.2017 24.2.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 23.2.2017 [PDF 224kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.12.2016 23.2.2017    Usnesení zastupitelstva obce - 10/2016 [PDF 426kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 21.12.2016 6.1.2017    Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 1,897kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 29.11.2016 21.12.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 09/2016 [PDF 487kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 13.12.2016 21.12.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce - 20.12.2016 [PDF 231kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 1.12.2016 20.12.2016    Návrh rozpočtového výhledu do roku 2019 [PDF 56kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 1.12.2016 20.12.2016    Návrh rozpočtu pro rok 2017 v §  [PDF 62kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 16.11.2016 26.11.2016    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 25.11.2016 [PDF 253kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 19.10.2016 25.11.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 08/2016 [PDF 399kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 29.10.2016 14.11.2016    Dodatek č. 2 - k pravidlům pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení [PDF 247kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 12.9.2016 14.10.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 7/2016 [PDF 491kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 5.10.2016 14.10.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Blatce - 13.10.2016 [PDF 213kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 14.9.2016 30.9.2016    OZV č. 5/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 339kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 15.7.2016 9.9.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 06/2016 [PDF 211kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 30.8.2016 9.9.2016    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 8.9.2016 [PDF 210kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 25.6.2016 30.7.2016    Závěrečný účet za rok 2015 [PDF 2,550kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.7.2016 26.7.2016    Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě platné od 23.11.2007 o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Doksy a obcí Blatce [PDF 590kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 15.6.2016 24.6.2016    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce [PDF 272kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 2.5.2016 24.6.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 03/2016 [PDF 409kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 16.5.2016 24.6.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 04/2016 [PDF 281kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 8.5.2016 23.6.2016    Návrh - závěrečný účet za rok 2015 [PDF 2,484kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 15.4.2016 12.6.2016    Sběrový den 11.6.2016 [PDF 272kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 16.5.2016 1.6.2016    Obecně závazná vyhláška o údržbě veřejné zeleně č. 4/2016 [PDF 433kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 13.5.2016 29.5.2016    Informace - ohňostroj [PDF 113kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 10.5.2016 26.5.2016    Evidence razítek [PDF 379kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 16.5.2016 22.5.2016    Hromadné očkování psů a koček - 21.5.2016 [PDF 153kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 2.5.2016 18.5.2016    Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činnosti [PDF 684kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 2.5.2016 18.5.2016    Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na územ [PDF 274kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 2.5.2016 18.5.2016    Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o znaku a praporu obce Blatce a jejich užívání [PDF 241kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 20.4.2016 13.5.2016    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 [PDF 4,101kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.3.2016 29.4.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 02/2016 [PDF 467kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 20.4.2016 29.4.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2016 [PDF 198kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 7.4.2016 28.4.2016    Otevřený seminář s přednáškou [PDF 535kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.2.2016 23.4.2016    Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu [PDF 944kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.3.2016 15.4.2016    Směrnice 1/2016 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací [PDF 577kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 27.3.2016 12.4.2016    Vodné za období od 27.2.2015 - 27.2.2016  [PDF 347kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.3.2016 6.4.2016    Oznámení o započetí stav. prací  [PDF 624kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 22.2.2016 25.3.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 01/2016 [PDF 459kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 15.3.2016 25.3.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 24.3.2016 [PDF 240kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 20.12.2015 19.2.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 12/2015 [PDF 589kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 7.2.2016 19.2.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce - 18.2.2016 [PDF 272kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 5.2.2016 13.2.2016    Oznámení obce Blatce [PDF 121kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 6.1.2016 22.1.2016    Rozpočtový výhled do roku 2018  [PDF 295kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 5.1.2016 21.1.2016    Schválený rozpočet v § pro rok 2016 [PDF 644kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 18.12.2015 15.1.2016    Odstávka elektrické energie - obec Blatečky, část obce Tubož - 14.1.2016 [PDF 524kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 20.12.2015 5.1.2016    Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 1,878kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 20.12.2015 5.1.2016    Projekt - sociální zázemí budovy OÚ [PDF 1,458kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 9.11.2015 18.12.2015    Usnesení zastupitelstva obce - 11/2015 [PDF 534kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 8.12.2015 18.12.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 17.12.2015 [PDF 216kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 22.10.2015 4.12.2015    Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Projekt na rekonstrukci silnice II/259 Blatečky [PDF 1,011kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 16.11.2015 2.12.2015    Rozpočtový výhled do roku 2018 - návrh [PDF 277kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 16.11.2015 2.12.2015    Návrh rozpočtu v § pro rok 2016 [PDF 642kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 30.9.2015 6.11.2015    Usnesení zastupitelstva obce Blatce 10/2015 [PDF 382kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 2.10.2015 6.11.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 5.11.2015 [PDF 253kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 24.9.2015 1.11.2015    Sběrový den 31.10.215 [PDF 272kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 9.10.2015 18.10.2015    Pozvánka na koncert  [PDF 325kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 14.9.2015 25.9.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 24.9.2015 [PDF 184kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 31.8.2015 25.9.2015    Usnesení zastupitelstva obce - 09/2015 [PDF 477kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 31.8.2015 16.9.2015    Prodloužení nočního klidu - 5.9.2015 - 6.9.2015 [PDF 129kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 14.8.2015 30.8.2015    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 08/2015 [PDF 247kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 22.6.2015 29.8.2015    Usnesení zastupitelstva obce 06/2015 [PDF 591kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 3.7.2015 29.8.2015    Usnesení zastupitelstva obce 7/2015 [PDF 209kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 19.8.2015 28.8.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.8.2015 [PDF 197kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 22.7.2015 8.8.2015    Oznámení obce Blatce  [PDF 128kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 26.6.2015 12.7.2015    Informace - rodinná oslava - Blatce [PDF 132kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 22.6.2015 8.7.2015    Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o ochraně nočního klidu, regulace hlučných činnosti a stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 650kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 18.6.2015 4.7.2015    Protokol o vyhodnocení nabídek na stavbu - Stavební úpravy sociální zázemí obecního úřadu [PDF 264kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.4.2015 19.6.2015    Usnesení zastupitelstva obce 05/2015 [PDF 419kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 8.6.2015 19.6.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18.6.2015 [PDF 280kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.5.2015 15.6.2015    Návrh - závěrečný účet obce za rok 2014 [PDF 1,570kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 22.5.2015 8.6.2015    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření obce Blatce za rok 2014 [PDF 1,488kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2015 17.5.2015    Očkování psů  [PDF 156kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2015 16.5.2015    Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o znaku a praporu obce Blatce a jejich užívání [PDF 480kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 31.3.2015 30.4.2015    Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Blatce [PDF 1,080kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 31.3.2015 30.4.2015    Obecně závazná vyhlášk č. 3/2015 - kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška o údržbě veřejné zeleně [PDF 224kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 15.4.2015 24.4.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 23.4.2015 [PDF 276kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 23.3.2015 23.4.2015    Usnesení ze zasedání zastupitelstva 04/2015 [PDF 568kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 25.2.2015 28.3.2015    Oznámení o zahájení správního řízení  [PDF 951kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 12.3.2015 20.3.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 19.3.2015 [PDF 257kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.1.2015 19.3.2015    Usnesení zastupitelstva obce 01/2015 [PDF 650kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 14.2.2015 19.3.2015    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce 02/2015 [PDF 182kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 25.2.2015 19.3.2015    Usnesení z mimořádného zasedání č. 3/2015 [PDF 159kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 25.1.2015 10.2.2015    Směrnice o zadávní veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 [PDF 1,863kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 18.12.2014 3.1.2015    Schválený rozpočet rok 2015 [PDF 733kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.11.2014 18.12.2014    Usnesení zastupitelstva obce 09/2014 [PDF 593kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 20.12.2013 25.1.2014    Veřejná vyhláška - rozhodnutí [PDF 1,065kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 18.2.2013 21.3.2013    Dodatek č. 2 - Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce [PDF 329kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 7.6.2012 23.6.2012    Spisový a skartační řád Obecního úřadu Blatce - pořadové číslo 2/2012 [PDF 2,478kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 4.1.2012 2.2.2012    Směrnice častového rozlišení - 8/2011 [PDF 2,195kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 4.1.2012 2.2.2012    Směrnice časového rozlišení - 8/2011 [PDF 953kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 4.1.2012 2.2.2012    Dodatek č. 1 - Pravidla pro poskytování cestvních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce [PDF 330kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.11.2011 30.12.2011    Směrnice o vedení podrozvahy a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky  [PDF 2,070kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 31.10.2011 24.11.2011    Pravidla pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení  [PDF 533kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Směrnice o inventarizaci - 18/2011 [PDF 2,268kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Příl. č. 1 - Směrnice o inventarizaci [PDF 960kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Příl. č. 2 - Směrnice o inventarizaci [PDF 1,024kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Příl. č. 3 - Směrnice o inventarizaci [PDF 267kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Příl. č. 4a - Směrnice o inventarizaci [PDF 2,937kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Příl.č. 4b - Směrnice o inventarizaci [PDF 3,424kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Příl. č. 5 - Směrnice o inventarizaci [PDF 126kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 18.2.2011 8.3.2011    Požární řád  [PDF 961kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.1.2011 13.2.2011    Jednací řád zastupitelstva - 14/2011 [PDF 2,025kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.1.2011 13.2.2011    Jednací řád kontrolního výboru - 15/2011 [PDF 554kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.1.2011 13.2.2011    Jednací řád finančního výboru - 16/2011 [PDF 549kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 4.1.2011 13.2.2011    Organizační řád Obecního úřadu Blatce [PDF 2,187kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.1.2011 13.2.2011    Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce - 11 [PDF 833kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.1.2011 13.2.2011    Směrnice č. 12/2011 - o vnitřním kontrolním systému obce Blatce [PDF 994kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 20.1.2011 5.2.2011    Spisový a skartační řád Obecního úřadu Blatce [PDF 3,573kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 20.1.2011 5.2.2011    Příl.č. 1 - Spisový a skartační řád obce Blatce [PDF 1,592kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Svazek obcí Máchův kraj
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 11.12.2017 27.12.2017    Ozámení - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 205kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 8.11.2017 23.11.2017    SOMK - Střednědobý výhled 2019 - 2021 - návrh [PDF 227kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 8.11.2017 23.11.2017    SOMK - Rozpočet na rok 2018 - návrh [PDF 248kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 3.7.2017 19.7.2017    Oznámení [PDF 204kB]  Ostatní informace  Svazek obcí Máchův kraj
 17.5.2017 2.6.2017    Pozvánka - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 207kB]  Ostatní informace  Svazek obcí Máchův kraj
 17.5.2017 2.6.2017    Závěrečný účet - Svazek obcí Máchův kraj  [PDF 844kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 5.4.2017 21.4.2017    Oznámení - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 197kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 28.10.2016 12.11.2016    Návrh rozpočtu 2017 - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 415kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 22.5.2015 7.6.2015    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2014 - návrh [PDF 833kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 14.11.2014 30.11.2014    Návrh rozpočtu 2015 Svazek obcí Máchův kraj [PDF 745kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 8.11.2012 26.11.2012    Návrh rozpočtu 2013 Svazek obcí Máchův kraj [PDF 914kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 11.5.2012 27.5.2012    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2011 - návrh [PDF 2,237kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 28.11.2011 19.12.2011    Návrh rozpočtu 2012 - Svazek obcí Máchův kraj - I. část [PDF 1,056kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 28.11.2011 19.12.2011    Návrh rozpočtu 2012 - Svazek obcí Máchův kraj - II. část [PDF 1,189kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 26.5.2011 11.6.2011    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2010 [PDF 751kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 26.5.2011 11.6.2011    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2010 - 2. část [PDF 993kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 2.12.2010 17.12.2010    Rozpočet dobrovolného svazku obcí Máchův kraj na rok 2011 [PDF 191kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 13.2.2017 0.0.0    Oznámení o schválení rozpočtu 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 DSO Máchův kraj [PDF 147kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj
 13.2.2017 0.0.0    Oznámení o schválení závěrečného účtu 2015 DSO Máchův kraj [PDF 143kB]  Rozpočet a finance  Svazek obcí Máchův kraj

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Zastupitelstvo obce
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 17.12.2010 4.1.2011    Usnesení zastupitelstva obce č. 11/2010 ze dne 16.12.2010 [PDF 59kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Zastupitelstvo obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.


Obecní úřad Blatce
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ  Původce
 23.12.2017 16.2.2018    Usnesení zastupitelstva obce 8/2017 [PDF 244kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 7.2.2018 16.2.2018    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 21.12.2017 [PDF 252kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 16.1.2018 1.2.2018    Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta [PDF 422kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 2.1.2018 18.1.2018    Svoz komunálního odpadu pro rok 2018 [PDF 373kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 2.1.2018 18.1.2018    Informace o místním poplatku za komunální odpadu pro rok 2018 [PDF 180kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 2.1.2018 18.1.2018    Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 4 [PDF 1,747kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 2.1.2018 18.1.2018    Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 [PDF 256kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 2.1.2018 18.1.2018    Schválený rozpočet v § pro rok 2018 [PDF 664kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 27.11.2017 22.12.2017    Usnesení zastupitelstva obce Blatce - 7/2017 [PDF 385kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 27.11.2017 22.12.2017    Revokace usnesení č. 6/2017  [PDF 213kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 28.11.2017 22.12.2017    Rozpočtové opatření č. 3 [PDF 414kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 13.12.2017 22.12.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 21.12.2017 [PDF 202kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 8.12.2017 21.12.2017    Volba prezidenta republiky - první zasedání okrskové volební komise - 20.12.2017 [PDF 364kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.11.2017 15.12.2017    Volby - jmenování zastupitele  [PDF 174kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 27.11.2017 13.12.2017    Volby - informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 162kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 27.11.2017 13.12.2017    OZV 2/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu [PDF 1,897kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 27.11.2017 13.12.2017    Volba prezidenta republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 160kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 23.11.2017 9.12.2017    Návrh rozpočtu v § pro 2018 [PDF 671kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 23.11.2017 9.12.2017    návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 202 [PDF 271kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 23.10.2017 24.11.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 06/2017 [PDF 465kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 23.10.2017 23.11.2017    Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 2 [PDF 750kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 14.11.2017 23.11.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupiteltva - 22.11.207 [PDF 238kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.8.2017 20.10.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 04/2017 [PDF 330kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 24.9.2017 20.10.2017    Usnesení z veřejného zastupitelstva - 05/2017 [PDF 213kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 10.10.2017 19.10.2017    Pozvánka na jednání zastupitelstva - 18.10.2017 [PDF 297kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 15.9.2017 23.9.2017    Zasedání okrskové volební komise [PDF 251kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 25.8.2017 10.9.2017    Informace o počtu a sídle volebních [PDF 183kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.6.2017 25.8.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 03/2017 [PDF 435kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 21.6.2017 25.8.2017    Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 1 [PDF 1,018kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 16.8.2017 25.8.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 24.8.2017 [PDF 215kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 8.8.2017 24.8.2017    Oznámení stavby - nová přípojka VN35 kV, umístění nové TS, umístění vrchního vedení VN a kabelového vedení VN a NN v zemi dle projektu vypracovaného společností ELMO Schoř s.r.o. [PDF 514kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 7.7.2017 7.8.2017    Schválený závěrečný účet za rok 2016 [PDF 6,068kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 14.3.2017 29.7.2017    Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Projekt na rekonstrukci místních komunikací [PDF 719kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 16.6.2017 2.7.2017    Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2016 [PDF 330kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 14.3.2017 30.6.2017    Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Prodloužení vodovodu Tubož [PDF 729kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 10.4.2017 16.6.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 02/2017 [PDF 463kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 7.6.2017 16.6.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  [PDF 234kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.5.2017 14.6.2017    Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - 1. část [PDF 1,625kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 29.5.2017 14.6.2017    Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - 2.část [PDF 1,138kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 12.4.2017 28.4.2017    Schválené vodné Blatce, Tubož - 2017 [PDF 132kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 12.4.2017 28.4.2017    Evidence pálení [PDF 410kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 11.4.2017 26.4.2017    Obecně závazná vyhláška obce Blatce č. 1/2017 - o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství [PDF 789kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 11.4.2017 26.4.2017    Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Blatce č. 1/2017 [PDF 2,019kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 29.3.2017 7.4.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  [PDF 234kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 17.3.2017 6.4.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2016 - 2.část  [PDF 1,814kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 17.3.2017 6.4.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2016 - 1. část [PDF 2,437kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.2.2017 9.3.2017    Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2019 [PDF 305kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 21.12.2017 5.1.2017    Schválený rozpočet v § pro rok 2017 [PDF 624kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 13.10.2016 29.10.2016    Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [PDF 2,079kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 27.6.2016 9.9.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 05/2016 [PDF 455kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 9.1.2015 26.1.2015    Plán pro zvládání povodňových rizik [PDF 1,601kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 22.12.2014 23.1.2015    Usnesení zastupitelstsva obce - 10/2014 [PDF 1,000kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 13.1.2015 23.1.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva 22.1.2015 [PDF 438kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.12.2014 15.1.2015    Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce 4/2014  [PDF 614kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 30.12.2014 15.1.2015    Dodatek č. 1 upravující obecně závaznou vyhlášku 2/2013 [PDF 1,084kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 30.12.2014 15.1.2015    Dodatek č. 4 k pravidlům pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce [PDF 623kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 30.12.2014 15.1.2015    Informace - vodovod Tubož [PDF 241kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 9.12.2014 19.12.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 18..2014 [PDF 512kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 1.12.2014 18.12.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015 [PDF 1,280kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 1.12.2014 18.12.2014    Rozpočtový výhled do roku 2014 - návrh [PDF 591kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 19.11.2014 5.12.2014    Informace - vodovod Blatce [PDF 286kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 1.11.2014 18.11.2014    Informace - vodovod Tubož [PDF 290kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.10.2014 14.11.2014    Informace - vodovod Blatce [PDF 315kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 14.10.2014 9.11.2014    Usnesení zastupitelstva obce 08/2014 [PDF 938kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 28.10.2014 7.11.2014    Pozvánka na ustanovující zasedání [PDF 687kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 14.10.2014 30.10.2014    Zhodnocení volebního období 2010 - 2014 [PDF 2,468kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 18.10.2014 25.10.2014    Havarijní situace [PDF 341kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 11.10.2014 22.10.2014    Zápis z výsledku voleb do zastupitelstva obce rok 2014 [PDF 891kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.9.2014 10.10.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 9.10.204 [PDF 451kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 8.9.2014 10.10.2014    Usnesení zastupitelstva obce 07/2014 [PDF 1,376kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 29.6.2014 5.9.2014    Usnesení zastupitelstva obce 06/2014 [PDF 823kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 26.8.2014 5.9.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 4.9.2014 [PDF 471kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.6.2014 5.9.2014    Usnesení zastupitelstva obce 06/2014 [PDF 823kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 13.8.2014 29.8.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek [PDF 1,120kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 13.8.2014 29.8.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek . 2. část [PDF 2,968kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 14.7.2014 30.7.2014    Závěrečný účet 2014 [PDF 145kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 9.7.2014 25.7.2014    Obecně závazná vyhláška č.4/2014 - o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Blatce [PDF 991kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 30.6.2014 16.7.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu [PDF 285kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.6.2014 16.7.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Blatce [PDF 242kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 29.6.2014 15.7.2014    Závěrečný účet za rok 2013 - schválený [PDF 2,616kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 29.6.2014 15.7.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2013 [PDF 961kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 29.6.2014 15.7.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2013 - 2.část [PDF 1,124kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 29.6.2014 15.7.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2013 - 3.část [PDF 1,257kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 29.6.2014 15.7.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2013 - 4.část [PDF 917kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 17.6.2014 26.6.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 25.6.2014 [PDF 292kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 18.5.2014 26.6.2014    Usnesení zastupitelstva obce 05/2014 [PDF 1,282kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 4.6.2014 7.6.2014    6.6.204 - úřední hodiny [PDF 117kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 16.5.2014 2.6.2014    Návrh - závěrečný účet obce za rok 2013 [PDF 2,567kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 16.5.2014 2.6.2014    Obecně závazná vyhláška č. /2014 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 559kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 7.4.2014 25.5.2014    Volby - květen 2014 [PDF 150kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 6.5.2014 16.5.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 15.5.2014 [PDF 237kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 15.4.2014 16.5.2014    Usnesení zastupitelstva obce 04/2014 [PDF 1,849kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 2.3.2014 11.4.2014    Usnesení zastupitelstva obce - 02/2014 [PDF 940kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 10.3.2014 11.4.2014    Usnesení zastupitelstva obce 03/2014 [PDF 164kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 1.4.2014 11.4.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 10.4.2014 [PDF 254kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 2.3.2014 18.3.2014    Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení [PDF 235kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 19.2.2014 28.2.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.2.2014 [PDF 193kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 20.1.2014 27.2.2014    Usnesení zastupitelstva - 01/2014 [PDF 618kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 7.1.2014 17.1.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva  [PDF 190kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 10.12.2013 16.1.2014    Usnesení zastupitelstva obce 12/2013 [PDF 958kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 28.12.2013 14.1.2014    STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - 1. část [PDF 1,005kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.12.2013 14.1.2014    STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - 2. část [PDF 1,343kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 27.12.2013 14.1.2014    Schválený ROZPOČTOVÝ VÝHLED do ROKU 2016 [PDF 305kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 27.12.2013 14.1.2014    Schválený rozpočet v § 2014 [PDF 730kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 12.11.2013 6.12.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 5.12.2013 [PDF 259kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 18.11.2013 4.12.2013    Návrh rozpočtu 2014 [PDF 699kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 18.11.2013 4.12.2013    návrh - ROZPOČTOVÝ VÝHLED do ROKU 2016 [PDF 292kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 7.6.2013 30.11.2013  1662013  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 [PDF 4,674kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 11.10.2013 21.11.2013    Usnesení zastupitelstva obce 10/2013 [PDF 1,424kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 21.10.2013 21.11.2013    Usnesení zastupitelstva obce 11/2013 a revokace usnesení 10/2013 [PDF 1,284kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 15.10.2013 31.10.2013    Sdělení - pitná voda [PDF 387kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 24.9.2013 27.10.2013    Oznámení obce Blatce [PDF 412kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 9.10.2013 25.10.2013    Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 515kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 2.10.2013 11.10.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 10.10.2013 [PDF 554kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 1.9.2013 10.10.2013    Usnesení zastupitelstva - 9/2013 [PDF 1,516kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 19.9.2013 5.10.2013    Poskytnutí informace o sídle okrskové volební komise [PDF 498kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.8.2013 11.9.2013  OÚBl/397//2010 - OÚBl/79/2012 - 16  Oznámení o odvolání účastníků řízení - 2.část [PDF 5,918kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 26.8.2013 11.9.2013  OÚBl/397//2010 - OÚBl/79/2012 - 16  Oznámení o odvolání účastníků řízení - 1. část [PDF 3,952kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 21.8.2013 30.8.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.8.2013 [PDF 603kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.7.2013 11.8.2013    Usnesení z mimořádného zasedání z 25.7.2013 [PDF 648kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 30.6.2013 16.7.2013    usnesení zastupitelstva - 06/2013 [PDF 1,280kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 18.4.2013 12.7.2013    Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu [PDF 1,890kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.6.2013 12.7.2013  OÚBl/397//2010 - OÚBl/79/2012 - 14  Veřejná vyhláška - rozhodnutí  [PDF 11,770kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 17.6.2013 27.6.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 26.6.2013 [PDF 536kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 4.6.2013 26.6.2013    usnesení zastupitelstva - 05/2013 [PDF 1,114kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 3.6.2013 19.6.2013    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2012 - první část [PDF 3,682kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 3.6.2013 19.6.2013    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2012 - druhá část [PDF 2,749kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 21.5.2013 31.5.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 30.5.2013 [PDF 502kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.4.2013 30.5.2013    Usnesení zastupitelstva - 4/2013 [PDF 1,425kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 13.5.2013 28.5.2013    Upozornění  [PDF 429kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2013 16.5.2013    Usnesení z mimořádného zasedání z 30.4.2013 [PDF 450kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 30.4.2013 16.5.2013  OÚB1I397120 10-0001179120 12 -11  OZNÁMENÍ o pokračování správního řízení a o nařízení ústního jednání [PDF 2,005kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 23.4.2013 9.5.2013    Zásady č. 1/2013 - pro jednorázové úhrady za zřízení věcných práv odpovídající věcným břemenům do pozemků obce [PDF 586kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 23.4.2013 9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 3,243kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 23.4.2013 9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Č. 1/2012 obce Blatce o jednorázových úhrad za zřízení věcných práv odpovídající věcným břemenům do pozemků obce  [PDF 585kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 23.4.2013 9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF 2,197kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 23.4.2013 9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt [PDF 1,189kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 23.4.2013 9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 6/2013, o místním poplatku z ubytovací kapacity [PDF 1,187kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 3.4.2013 22.4.2013    Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, pozemků á staveb [PDF 655kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 10.4.2013 19.4.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18.4.2013 [PDF 490kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 25.3.2013 18.4.2013    Usnesení zastupitelstva - 3/2013 [PDF 1,548kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 17.2.2013 21.3.2013    Výběrové řízení na nájemce restaurace\" Pod Houskou\" [PDF 501kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 18.2.2013 21.3.2013    Usnesení zastupitelstva - 2/2013 [PDF 1,711kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 7.3.2013 21.3.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 21.3.2013 [PDF 536kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 5.2.2013 15.2.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 14.2.2013 [PDF 578kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 14.1.2013 14.2.2013    Usnesení zastupitelstva - 1/2013 [PDF 933kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 14.1.2013 30.1.2013    Informace pro voliče [PDF 472kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.12.2012 11.1.2013  OÚBl/397120 10-OÚBl/79120 12-8  OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ [PDF 1,666kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 26.12.2012 11.1.2013    příloha k odvolání [PDF 739kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 2.1.2013 11.1.2013    Pozvánka na jednání 10.1.2013 [PDF 453kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 7.12.2012 27.12.2012    OZNÁMENí STAROSTKY O SVOLÁNí PRVNíHO ZASEDÁNí OKRSKOVÉ VOLEBNí KOMISE [PDF 722kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 4.12.2012 20.12.2012    Obecně závazná vyhláška č, 3/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu [PDF 3,602kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 4.12.2012 20.12.2012    Usnesení zastupitelstva obce 8/2012 [PDF 1,557kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 3.12.2012 19.12.2012    SCHVÁLENÝ rozpočet v § 2013 [PDF 1,542kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 30.11.2012 17.12.2012    Schválený ROZPOČTOVÝ VÝHLED do ROKU 2015\' [PDF 816kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 30.11.2012 17.12.2012    Jmenování zapisovatele [PDF 411kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 20.11.2012 6.12.2012  OÚBl/397/20 10-OOOJ/79/20 12-6  Rozhodnutí Obecního úřadu [PDF 11,155kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 20.11.2012 30.11.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva 29.11.2012 [PDF 759kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 23.10.2012 29.11.2012    usnesení zastupitelstva obce 07/2012 [PDF 1,270kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 12.11.2012 28.11.2012    Návrh rozpočtu na rok 2013 [PDF 1,318kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 12.11.2012 28.11.2012    návrh - ROZPOČTOVÝ VÝHLED do ROKU 2015 [PDF 797kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.10.2012 19.10.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18.10.2012 [PDF 124kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 9.9.2012 18.10.2012    Usnesení zastupitelstva obce 6/2012 [PDF 1,439kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 6.9.2012 15.10.2012    Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu [PDF 1,843kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 19.9.2012 5.10.2012  OÚB1I397/20 10-OÚB1I79/20 12  Oznámení o vedení správního řízení  [PDF 2,233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 13.8.2012 7.9.2012    Oznámení obce Blatce [PDF 520kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.8.2012 7.9.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 6.9.2012 [PDF 575kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 22.7.2012 6.9.2012    Usnesení zastupitelstva 05/2012 a revokace usnesení 04/2012 [PDF 1,994kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 14.7.2012 30.7.2012    Závěrečný účet 2012 [PDF 1,077kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 9.7.2012 20.7.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19.7.2012 [PDF 486kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 10.6.2012 19.7.2012    Usnesení zastupitelstva obce 4/2012 [PDF 1,292kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 7.6.2012    usnesení zastupitelstva 03/2012 - 1 část  [PDF 414kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 7.6.2012    usnesení zastupitelstva 03/2012 - 2 část  [PDF 598kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 29.5.2012 7.6.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 7.6.2012 [PDF 126kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 1.část [PDF 1,123kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 2.část [PDF 1,366kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 3.část [PDF 2,144kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 4.část [PDF 1,405kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 5.část [PDF 1,450kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 6.část [PDF 1,402kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 7.část [PDF 1,169kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 8.část [PDF 713kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 4.5.2012 21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 9.část [PDF 405kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Obecně závazná vyhláška č. 1/2012- o jednorázových úhrad za zřízení věcných práv odpovídající věcným břemenům do pozemků obce [PDF 614kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    územní plán - 1.část [PDF 764kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 2. část [PDF 868kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 3. část [PDF 1,028kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 4. část [PDF 833kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 5. část [PDF 16kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 6. část [PDF 819kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 7. část [PDF 691kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 8. část [PDF 850kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 9. část [PDF 779kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 10. část [PDF 820kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 30.4.2012 16.5.2012    Územní plán - 11. část [PDF 690kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 17.4.2012 27.4.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 26.4.2012 [PDF 565kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 18.3.2012 26.4.2012    usnesení zastupitelstva 02/2012 - 2 část  [PDF 584kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 18.3.2012 26.4.2012    usnesení zastupitelstva 02/2012 - 1 část  [PDF 821kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 1,206kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 2,187kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 1,470kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 2,233kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 2,279kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 2,219kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 1,256kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 877kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.4.2012 26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 419kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 2.4.2012 20.4.2012    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatce [PDF 7,964kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 16.3.2012 1.4.2012    Dodatek č.2 k obecně závazné vyhlášce č.1/201O [PDF 614kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 16.3.2012 1.4.2012    příloha k dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.1/20 1O [PDF 434kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 5.3.2012 15.3.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 15.3.2012 [PDF 123kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 7.2.2012 23.2.2012    usnesení zastupitelstva obce 1/2012 - 1 část [PDF 906kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 7.2.2012 23.2.2012    usnesení zastupitelstva obce 1/2012 - 2 část [PDF 628kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 24.1.2012 2.2.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.2.2012 [PDF 126kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 4.1.2012 2.2.2012    Usnesení zastupitelstva obce 11/2011  [PDF 791kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 2.1.2012 18.1.2012    Schválený rozpočet v § 2012 [PDF 340kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 2.1.2012 18.1.2012    Rozpočtový výhled do roku 2014 - schválený [PDF 368kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 14.12.2011 30.12.2011    Rozpočtový výhled do roku 2014 - návrh  [PDF 369kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 28.11.2011 30.12.2011    Usnesení zastupitelstva obce 10/2011 [PDF 1,014kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 25.11.2011 29.12.2011    Návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 846kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 20.12.2011 29.12.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.12.2011 [PDF 521kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 31.10.2011 24.11.2011    Usnesení zastupitelstva obce 9/2011 - 1. část [PDF 1,051kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 31.10.2011 24.11.2011    Usnesení zastupitelstva obce 9/2011 - 2. část [PDF 448kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 15.11.2011 24.11.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011 [PDF 511kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Usnesení zastupitelstva obce 8/2011 - 1. část  [PDF 943kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 26.9.2011 27.10.2011    Usnesení zastupitelstva obce 8/2011 - 2. část  [PDF 706kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 19.10.2011 27.10.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011 [PDF 611kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 14.9.2011 23.9.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.9.2011 [PDF 127kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 22.7.2011 12.8.2011    Usnesení zastupitelstva obce 7/2011 [PDF 201kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 22.7.2011 7.8.2011    Obecně závazná vyhláška o údržbě veřejné zeleně [PDF 349kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 22.7.2011 7.8.2011    OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství , poplatku za rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity [PDF 382kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 13.7.2011 21.7.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 21.7.2011 [PDF 336kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 26.6.2011 18.7.2011    Usnesení zastupitelstva obce 6/2011 [PDF 208kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 15.6.2011 24.6.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011 [PDF 124kB]  Doručení veřejnou vyhláškou  Obecní úřad Blatce
 2.6.2011 18.6.2011    ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2010 [PDF 809kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 23.5.2011 14.6.2011    Usnesení zastupitelstva obce 5/2011 [PDF 205kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 10.5.2011 19.5.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19.5.2011 [PDF 576kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 25.4.2011 11.5.2011    Usnesení zastupitelstva obce 4/2011 [PDF 207kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 14.4.2011 22.4.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 21.4.2011 [PDF 130kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.3.2011 12.4.2011    Usnesení zastupitelstva obce 3/2011 [PDF 208kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 21.3.2011 11.4.2011    návrh Závěrečný účet obce za rok 2010 [PDF 807kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 21.3.2011 6.4.2011    Směrnice na uzavírání nájemních smluv [PDF 174kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.3.2011 6.4.2011    Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu [PDF 189kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.3.2011 6.4.2011    Směrnice o odměňování v rámci veřejně prospěšných prací [PDF 194kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.3.2011 6.4.2011    Revokace usnesení č. 8/2009 [PDF 189kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 21.3.2011 6.4.2011    Revokace usnesení č. 7/2009 [PDF 186kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 1.3.2011 20.3.2011    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 5,082kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 7.3.2011 17.3.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.3.2011 [PDF 128kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 20.2.2011 9.3.2011    Požární řád obce Blatce [PDF 236kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 19.2.2011 8.3.2011    Usnesení zastupitelstva obce 2/2011 [PDF 202kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 9.2.2011 16.2.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.2.2011 [PDF 128kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 28.1.2011 13.2.2011    Usnesení zastupitelstva obce 1/2011 [PDF 210kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 10.1.2011 25.1.2011    Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - o místním poplatku za provoz systému shromažďován, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu [PDF 369kB]  Vyhlášky a nařízení  Obecní úřad Blatce
 20.12.2010 19.1.2011    Rozpočtový výhled do roku 2013 - schválený [PDF 356kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 10.1.2011 19.1.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 20.1.2011 [PDF 341kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 20.12.2010 19.1.2011    Schválený rozpočet v § 2011 [PDF 345kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 17.12.2010 17.1.2011    Oznámení  o  záměru  obce  pronajmout  a  přenechat  do   užívání  nemovitý  majetek  ve  vlastnictví  obce [PDF 34kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 23.12.2010 8.1.2011    Schválený rozpočtový výhled Obce Blatce do roku 2013 [PDF 356kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 25.11.2010 25.12.2010    Návrh rozpočtu Obce Blatce na rok 2011 [PDF 339kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 1.12.2010 22.12.2010    Rozpočtový výhled do roku 2013 - návrh [PDF 355kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 8.12.2010 17.12.2010    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010 [PDF 35kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 20.11.2010 10.12.2010    Usnesení zastupitelstva obce 10/2010 [PDF 316kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 16.10.2010 16.11.2010    Výsledky komunálních voleb 2010 [PDF 589kB]  Ostatní informace  Obecní úřad Blatce
 21.9.2010 11.10.2010    Usnesení zastupitelstva obce 8/2010 [PDF 355kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 10.8.2010 30.8.2010    Usnesení zastupitelstva obce 7/2010 [PDF 355kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 5.7.2010 3.8.2010    Usnesení zastupitelstva obce 6/2010 [PDF 364kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 25.5.2010 28.6.2010    Usnesení zastupitelstva obce 5/2010 [PDF 360kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 23.4.2010 31.5.2010    Závěrečný účet za rok 2009 - schválený [PDF 517kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 28.4.2010 18.5.2010    Usnesení zastupitelstva obce 4/2010 [PDF 359kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 1.4.2010 18.5.2010    Usnesení zastupitelstva obce 3/2010 [PDF 398kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 1.4.2010 22.4.2010    Závěrečný účet za rok 2009 - návrh [PDF 80kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 25.2.2010 20.3.2010    Usnesení zastupitelstva obce 2/2010 [PDF 357kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 27.1.2010 15.2.2010    Usnesení zastupitelstva obce 1/2010 [PDF 263kB]  Usnesení zastupitelstva obce  Obecní úřad Blatce
 18.12.2009 15.1.2010    Schválený rozpočet v § 2010 [PDF 189kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 1.12.2009 17.12.2009    Návrh rozpočtu na rok 2010 [PDF 189kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 22.5.2009 15.6.2009    Rozpočtový výhled do roku 2012 - schválený [PDF 93kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce
 3.5.2009 21.5.2009    Rozpočtový výhled do roku 2012- návrh [PDF 109kB]  Rozpočet a finance  Obecní úřad Blatce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.