Vodné

V následujícím odkazu se můžete seznámit s výpočtem vodného pro rok 2014.

vodné 2014

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vodné

Ubytování

Informace získáte v odkazu ubytování

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ubytování

Informace ke změnám v české daňové správě po 1.1.2013

V následujícím odkazu se můžete seznámit se změnami v české daňové správě Scan_Doc0400

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace ke změnám v české daňové správě po 1.1.2013

POPTÁVKOVÁ DOPRAVA – ALIAS – AUTOBUS NA PŘÁNí

V odkazu Scan_Doc0367 se můžete seznámit se systémem poptávkové dopravy, ale také mimo jiné s  jízdním řádem platným od 9.12.2012.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem POPTÁVKOVÁ DOPRAVA – ALIAS – AUTOBUS NA PŘÁNí

Plán investiční akcí 2014 – 2020

– oprava komunikace úsek obecní úřad – Tubož

– oprava komunikace úsek obecní úřad – Blatce

– prodloužení vodovodního řádu z Horní Tubože do Dolní Tubože

– doložení opravy budovy obecního úřadu

– oprava veřejné studně na Horní Housce

– zaměření a zápis do katastru nemovitostí účelové komunikace z Horní Tubože na samoty na Zbrázděném vrchu

– vybudování kanalizace v Blatcích

– vybudování turistické ubytovny v budově obecního úřadu

– rekonstrukce  objektu – „hasičárny“ na Blatcích

– sanace obecního rybníku Pod Houskou

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán investiční akcí 2014 – 2020

Územní plán

V následujících odkazech se můžete seznámit s Územním plánem naší obce. V tištěné formě (součástí jsou      i mapy) také k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Blatce. Omluváme se, ale soubory obsahující mapy bohužel nejdou nascanovat pro jejich velikost.

ÚP Blatce A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚP Blatce B1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

ÚP Blatce B4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB OPATŘENÍ A ASANACÍ

ÚP Blatce C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚP Blatce D3 VÝKRES ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU

ÚP Blatce E VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

 

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Územní plán

Program rozvoje obce

Zde se můžete seznámit se zpracovaným Programem rozvoje obce

Scan_Doc0274  Scan_Doc0275  Scan_Doc0276  Scan_Doc0277  Scan_Doc0278  Scan_Doc0279  Scan_Doc0280  Scan_Doc0281   Scan_Doc0282  Scan_Doc0283  Scan_Doc0284  Scan_Doc0285  Scan_Doc0286  Scan_Doc0287  Scan_Doc0288  Scan_Doc0289  Scan_Doc0290  Scan_Doc0291  Scan_Doc0292  Scan_Doc0293  Scan_Doc0294  Scan_Doc0295  Scan_Doc0296

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Program rozvoje obce

LINKA 199

poskytuje právní poradenství a podporu při oznamování případů korupce, jejím zřizovatelem je Ministerstvo vnitra a provozovatelem je na základě výběrového řízení občanské sdružení Oživení.  Provoz a propagace protikorupční linky 199 je součástí Vládní strategie boje proti korupci pro léta 2011- 2012, a jejím cílem je přispět k řešení korupční situace v České republice, je tedy průřezovým a společným řešením pro všechny instituce veřejné správy.

www.linka199.cz

http://www.mvcr.cz/soubor/letak-199.aspx

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem LINKA 199