Velikonoční zábava – 8.4.2023

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční zábava – 8.4.2023

Informace – odečet stavu vodoměrů – 8.4.2023

Informace – odečet stavu vodoměrů – 8.4.2023

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace – odečet stavu vodoměrů – 8.4.2023

Upozornění – zrušení úřední hodin 7.4.2023

Upozornění – zrušení úřed. hodin 7.4.2023

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Upozornění – zrušení úřední hodin 7.4.2023

Informace – sběrový den VO a NO – 22.4.2023

Informace – svoz VO a NO – 22.4.2023

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace – sběrový den VO a NO – 22.4.2023

Služby kominíka 6.4.2023

6.4.2023 – kominík_

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Služby kominíka 6.4.2023

Prodej palivového dříví pro občany obce Blatce

Prodej palivového dříví pro občany obce Blatce

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prodej palivového dříví pro občany obce Blatce

Informativní rozbor vody pro občany využívající individuální zdroje k zásobování domácností pitnou vodou

InformativniRozborVody_ZU

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informativní rozbor vody pro občany využívající individuální zdroje k zásobování domácností pitnou vodou

Plán akcí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Plánované akce CHKO Kokořínské – Máchův kraj –

4. 2. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník pořádáme vycházku ke světovému dni mokřadů v okolí Mělníka (https://www.muzeum-melnik.cz/akce-a-vystavy/vychazka-ke-svetovemu-dni-mokradu-1086_697cs.html).


10. 3. večer se můžete těšit na Soví houkání v Kokořínském dole.


18. 3. proběhne komentovaná vycházka za historií a přírodními krásami Hvězdy a našeho nejvyššího vrcholu Vlhošti (náročný terén).


6. 4. se na Vás budeme těšit při vycházce za obojživelníky.

Během května proběhnou tradiční Vítání ptačího zpěvu.

17. 6. pro Vás připravujeme botanickou vycházku do NPP Jestřebské slatiny.

Více o těchto i případných dalších akcích se dozvíte na našem webu https://kokorinsko.nature.cz/vsechny-aktuality a facebooku https://www.facebook.com/profile.php?id=100087639577514 až se akce přiblíží.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán akcí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Informace – poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Informace – poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Informace – poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 je dle Obecně závazné vyhlášky obce Blatce č. 3/2021 a bodu 20 Usnesení č. 10/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce ze dne 15.12.2022

  • pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce –     800,- Kč
  • pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a je ve věku starší 15ti let ( osoby, které v roce 2023 dovrší 15ti let věku – poplatek neplatí) do 64 let –   800,- Kč
  • pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a je držitelem průkazu ZTP či ZPT/P a uhradí uvedený poplatek ve lhůtě jeho splatnosti (tj. řádně a včas) – 600,-  Kč                                 (po lhůtě splatnosti je sazba poplatku  800,- Kč)
  • pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a je ve věku nad 65 let (v roce 2023 dovrší 65ti let) a uhradí uvedený poplatek ve lhůtě jeho splatnosti (tj. řádně a včas) –    600,- Kč  (po lhůtě splatnosti je sazba poplatku  800,- Kč)

Splatnost poplatku je nejpozději do 30.4.2023.

Poplatky můžete zaplatit každý pátek během úředních hodin od 18.00 – 20.00 hod. v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce č. 0900973369/0800, do zprávy pro příjemce uveďte – platba KO – obec a číslo popisné či evidenční (vzor – platba KO-Blatce č.p.99).

 

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace – poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Svozový kalendář 2023

kalendář svozů 2023

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svozový kalendář 2023