Letní procházky po zahradách

Letní procházky po zahradách 2023 (003)

U procházky po zahradách byla opravena adresa zahrady.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Letní procházky po zahradách

Plán akcí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Plánované akce CHKO Kokořínské – Máchův kraj –

4. 2. ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník pořádáme vycházku ke světovému dni mokřadů v okolí Mělníka (https://www.muzeum-melnik.cz/akce-a-vystavy/vychazka-ke-svetovemu-dni-mokradu-1086_697cs.html).


10. 3. večer se můžete těšit na Soví houkání v Kokořínském dole.


18. 3. proběhne komentovaná vycházka za historií a přírodními krásami Hvězdy a našeho nejvyššího vrcholu Vlhošti (náročný terén).


6. 4. se na Vás budeme těšit při vycházce za obojživelníky.

Během května proběhnou tradiční Vítání ptačího zpěvu.

17. 6. pro Vás připravujeme botanickou vycházku do NPP Jestřebské slatiny.

Více o těchto i případných dalších akcích se dozvíte na našem webu https://kokorinsko.nature.cz/vsechny-aktuality a facebooku https://www.facebook.com/profile.php?id=100087639577514 až se akce přiblíží.

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Plán akcí CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Informace – poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Informace – poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Informace – poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2023 je dle Obecně závazné vyhlášky obce Blatce č. 3/2021 a bodu 20 Usnesení č. 10/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Blatce ze dne 15.12.2022

  • pro vlastníka nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce –     800,- Kč
  • pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a je ve věku starší 15ti let ( osoby, které v roce 2023 dovrší 15ti let věku – poplatek neplatí) do 64 let –   800,- Kč
  • pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a je držitelem průkazu ZTP či ZPT/P a uhradí uvedený poplatek ve lhůtě jeho splatnosti (tj. řádně a včas) – 600,-  Kč                                 (po lhůtě splatnosti je sazba poplatku  800,- Kč)
  • pro fyzickou osobu přihlášenou v obci a je ve věku nad 65 let (v roce 2023 dovrší 65ti let) a uhradí uvedený poplatek ve lhůtě jeho splatnosti (tj. řádně a včas) –    600,- Kč  (po lhůtě splatnosti je sazba poplatku  800,- Kč)

Splatnost poplatku je nejpozději do 30.4.2023.

Poplatky můžete zaplatit každý pátek během úředních hodin od 18.00 – 20.00 hod. v kanceláři obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce č. 0900973369/0800, do zprávy pro příjemce uveďte – platba KO – obec a číslo popisné či evidenční (vzor – platba KO-Blatce č.p.99).

 

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace – poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

Svozový kalendář 2023

kalendář svozů 2023

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Svozový kalendář 2023

Protokoly o zkoušce – vodovod Blatce

listopad 2022 – protokol o zkoušce 122340-2022

duben 2023 – protokol o zkoušce č. 34455-2023

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Protokoly o zkoušce – vodovod Blatce

Přehled sběrných míst

Přehled sběrných míst

Přehled sběrných míst – 2. část

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přehled sběrných míst

Mobilní rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni. Informace můžete získat v následujícím odkazu – mobilní rozhlas – leták a zaregistrovat se můžete vyplněním následujícího registračního letáku –  mobilní rozhlas – registrační leták  .

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mobilní rozhlas

Informace – nádoby na ukládání potravinových olejů a tuků

V následujícím odkazu získáte informace o umístění nádob na ukládání potravinových olejů a tuků   nádoby na potr. oleje a tuky

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace – nádoby na ukládání potravinových olejů a tuků

Program rozvoje obce

Zde se můžete seznámit se zpracovaným Programem rozvoje obce

Scan_Doc0274  Scan_Doc0275  Scan_Doc0276  Scan_Doc0277  Scan_Doc0278  Scan_Doc0279  Scan_Doc0280  Scan_Doc0281   Scan_Doc0282  Scan_Doc0283  Scan_Doc0284  Scan_Doc0285  Scan_Doc0286  Scan_Doc0287  Scan_Doc0288  Scan_Doc0289  Scan_Doc0290  Scan_Doc0291  Scan_Doc0292  Scan_Doc0293  Scan_Doc0294  Scan_Doc0295  Scan_Doc0296

 

Rubriky: Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Program rozvoje obce