Vyhlášky

OZV č. 2-2023 – OZV 2/2023 – Požární řád obce Blatce (na úřední desce vyvěšeno 15.12.2023)

OZV č.1-2023– OZV 1/2023 – k ochraně veřejné zeleně a zajištění čistoty na území obce Blatce (na úřední desce vyvěšeno 15.12.2023)

opatření č.1-2022  zákaz používání obecní vody k zalévání, mytí aut a napouštění bazénů

OZV – 3-2021 – OZV 3/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (na úřední desce vyvěšeno 17.11.2021)

OZV – 2-2021 – OZV 2/2021 – o obecním systému odpadového hospodářství na území obec Blatce (na úřední desce vyvěšeno 17.11.2021)

OZV 01-2021 – OZV 1/2021 – o místním poplatku z pobytu (na úřední desce vyvěšeno 17.2.2021)

OZV 4 – 2020  – OZV 4/2020 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – zrušeno OZV 3/2021

OZV 3 – 2020 – OZV 3/2020 – kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Blatce

OZV 2 – 2020 – zrušena OZV 1/2021

OZV 1-2020  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – zrušeno OZV 4/2020

OZV 6-2019 o údržbě veřejné zeleně

OZV 4-2019 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

OZV 3-2019 o regulaci hlučných činností

OZV 2-2019 o nočním klidu

opatření č.2 – zákaz používání obecní vody k zalévání, mytí aut a napouštění bazénů

opatření č.1 – zákaz používání obecní vody k zalévání, mytí aut a napouštění bazénů – zrušeno opatřením č. 2

dodatek č. 2 k OZV 1-2016

dodatek zrušen OZV 2/2019

vyhl. 2.2017 – OZV 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – zrušena OZV 1/2019

Dodatek .1 k OZV .1-2016

dodatek zrušen OZV 2/2019

vyhl. 1. 2017 – OZV 1/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství – zrušena OZV 4/2019

map. snímky s vyznačením tras  – příloha č. 1 k OZV 1/2017, která zrušena OZV 4/2019

vyhl. 6.2016 – zrušena OZV 2/2017

vyhl. 1.2016   zrušena OZV 2/2019 a 3/2019

vyhl. 4.2016 –  OZV 6/2019

vyhl. 6.2015 –  zrušena OZV 6/2016

vyhl. 2.2015 – OZV 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Blatce – zrušena OZV 2/2021

vyhl. 6.2013 – OZV 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity – zrušena OZV 3/2020

vyhl. 4.2013 – OZV 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – zrušena OZV 3/2020

vyhl. 1.2013   –  OZV 1/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, pozemků a staveb