Vyhlášky

OZV 01-2021 – OZV 1/2021 – o místním poplatku z pobytu

OZV 4 – 2020  – OZV 4/2020 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV 3 – 2020 – OZV 3/2020 – kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Blatce

OZV 2 – 2020 – zrušena OZV 1/2021

OZV 1-2020  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – zrušeno OZV 4/2020

opatření č.2 – zákaz používání obecní vody k zalévání, mytí aut a napouštění bazénů

opatření č.1 – zákaz používání obecní vody k zalévání, mytí aut a napouštění bazénů – zrušeno opatřením č. 2

dodatek č. 2 k OZV 1-2016

vyhl. 2.2017 – OZV 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – zrušena OZV 1/2019

Dodatek .1 k OZV .1-2016

vyhl. 1. 2017 – OZV 1/2017 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství

map. snímky s vyznačením tras  – příloha č. 1 k OZV 1/2017

vyhl. 6.2016 – zrušena OZV 2/2017

vyhl. 1.2016  OZV – 1/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu

vyhl. 4.2016 – OZV 4/2016 o údržbě veřejné zeleně

vyhl. 6.2015 –  zrušena OZV 6/2016

vyhl. 2.2015 – OZV 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Blatce

vyhl. 6.2013 – OZV 6/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity – zrušena OZV 3/2020

vyhl. 4.2013 – OZV 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – zrušena OZV 3/2020

vyhl. 1.2013   –  OZV 1/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, pozemků a staveb