Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Od 5.11.2018 pracuje v naší obci zastupitelstvo ve složení:

Jindřiška Gabrielová Peprná – starostka obce
Manfred Novák – místostarosta obce
Ing. Miroslav Konopásek – zastupitel obce
Marcela Štráchalová – zastupitelka obce
Blanka Rampouchová – zastupitelka obce

Složení komisí zastupitelstva:

Kontrolní výbor:
Ing. Miroslav Konopásek –  předseda kontrolního výboru
Bohumil Koubek – člen kontrolního výboru
Ing. Josef Valenta– člen kontrolního výboru

Finanční výbor:
Marcela Štráchalová – předsedkyně finančního výboru
Eva Studničková – členka finančního výboru
Ing. Jiří Brodský – člen finančního výboru

Kulturní výbor:
Blanka Rampouchová – předsedkyně kulturní výboru
Eva Paříková – členka kulturní výboru
Alena Nováková – členka kulturní výboru