Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Od 20.10.2022 pracuje v naší obci zastupitelstvo ve složení:

Gabriela Rampouchová– starostka obce
Marcela Štráchalová – místostarostka obce
Jiří Rozínek – zastupitel obce
Ing. Michal Šrenk  – zastupitel obce
David Kašpar – zastupitel obce

Složení komisí zastupitelstva:

Kontrolní výbor:
Ing. Michal Šrenk –  předseda kontrolního výboru
Bohumil Koubek – člen kontrolního výboru
Manfred Novák – člen kontrolního výboru

Finanční výbor:
Jiří Rozínek – předseda finančního výboru
Eva Studničková – členka finančního výboru
Ing. Jiří Brodský – člen finančního výboru

Kulturní výbor:
David Kašpar – předseda kulturního výboru
Zlata Rozínková – členka kulturního výboru
Jaromír Dědek – člen kulturního výboru