Úřední deska

Zobrazit úřední desku
Jiné správní úřady - Obecní úřad Blatce - Svazek obcí Máchův kraj - Zastupitelstvo obce

Jiné správní úřady - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 26.11.2010  12.12.2010    Opatření obecné úřední povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 127kB]  Ostatní informace
 11.5.2011  28.5.2011    Veřejná vyhláška  [PDF 483kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.7.2011  13.9.2011    Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Libereckého kraje  [PDF 767kB]  Ostatní informace
 14.7.2011  13.9.2011    Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Libereckého kraje - 2. část [PDF 718kB]  Ostatní informace
 19.9.2011  21.12.2011    Oznámení o zamýšleném převodu  [PDF 600kB]  Ostatní informace
 3.1.2012  19.1.2012    Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje - 1. část [PDF 831kB]  Ostatní informace
 3.1.2012  19.1.2012    Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje - 2. část [PDF 710kB]  Ostatní informace
 10.2.2012  31.3.2012    ÚP Blatce - oznámení o řízení o vydání [PDF 75kB]  Ostatní informace
 13.2.2012  31.3.2012    Oznámení řízení o vydání ÚP Blatce [PDF 28kB]  Vyhlášky a nařízení
 13.2.2012  31.3.2012    Územní plán  [PDF 217kB]  Ostatní informace
 13.2.2012  31.3.2012    Územní plán - 2. část [PDF 6,490kB]  Ostatní informace
 13.2.2012  31.3.2012    Územní plán - 4. část [PDF 28kB]  Ostatní informace
 13.2.2012  31.3.2012    Územní plán - 3. část [PDF 28kB]  Ostatní informace
 13.2.2012  31.3.2012    Územní plán - 5. část [PDF 6,162kB]  Ostatní informace
 13.2.2012  31.3.2012    Územní plán - 6. část [PDF 471kB]  Ostatní informace
 13.2.2012  31.3.2012    Územní plán - 7. část [PDF 28kB]  Ostatní informace
 13.2.2012  31.3.2012    Územní plán - 8. část [PDF 9,215kB]  Ostatní informace
 5.4.2012  21.4.2012    Nařízení města Česká Lípa 03/2012 [PDF 555kB]  Ostatní informace
 5.4.2012  21.4.2012    Nařízení města Česká Lípa 03/2012 [PDF 600kB]  Ostatní informace
 5.4.2012  21.4.2012    Nařízení města Česká Lípa 03/2012 [PDF 407kB]  Ostatní informace
 13.4.2012  1.5.2012    zápis z veřejného projednání ÚP Blatce [PDF 739kB]  Ostatní informace
 25.4.2012  11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 1. část [PDF 725kB]  Ostatní informace
 25.4.2012  11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 2. část [PDF 597kB]  Ostatní informace
 25.4.2012  11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 3. část [PDF 809kB]  Ostatní informace
 25.4.2012  11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 4. část [PDF 994kB]  Ostatní informace
 25.4.2012  11.5.2012    Opakovaná dražební vyhláška - 5. část [PDF 484kB]  Ostatní informace
 16.7.2012  31.7.2012    rozhodnutí Městského úřadu v Dubé - p. Herčík [PDF 4,952kB]  Ostatní informace
 7.6.2012  22.6.2012    Oznámení Městského úřadu Dubá [PDF 2,433kB]  Ostatní informace
 5.10.2012  5.11.2012    Seznam pozemků pro veřejnou nabídku pozemků určených k prodeji dle §7 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v termínu od 5.10. - 5.11.2012 [PDF 7,417kB]  Ostatní informace
 12.10.2012  20.10.2012    Usnesení - dražební vyhlášku o oznámení dražebního roku [PDF 794kB]  Ostatní informace
 19.10.2012  5.11.2012    Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání  [PDF 1,395kB]  Ostatní informace
 23.4.2013  9.5.2013    Veřejná vyhláška FÚ [PDF 614kB]  Vyhlášky a nařízení
 16.7.2013  1.8.2013    Oznámení o Návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Libereckého kraje v uplynulém období [PDF 1,217kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.9.2013  31.10.2013    STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 2,036kB]  Ostatní informace
 9.10.2013  25.10.2013    Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí [PDF 2,043kB]  Ostatní informace
 24.1.2014  10.2.2014    Vyhlášní platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Houska [PDF 227kB]  Ostatní informace
 30.11.2013  15.1.2014    Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí [PDF 1,090kB]  Ostatní informace
 14.2.2014  4.3.2014    Vyložení obnoveného katastrálního operátu k.ú. Tubož [PDF 267kB]  Ostatní informace
 17.3.2014  2.4.2014    Vyhlášní platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Tubož [PDF 226kB]  Ostatní informace
 2.5.2014  19.5.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek [PDF 1,087kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.5.2014  3.6.2014    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2013 - návrh [PDF 834kB]  Rozpočet a finance
 7.7.2014  7.8.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek - příloha č. 1 [PDF 1,305kB]  Ostatní informace
 7.7.2014  7.8.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek [PDF 1,120kB]  Ostatní informace
 6.11.2014  22.11.2014    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 3,572kB]  Ostatní informace
 16.1.2015  2.2.2015    Dražební vyhláška [PDF 4,651kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.4.2016  31.5.2016    Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2016 [PDF 304kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2015  2.6.2015    Veřejná vyhláška - k dani z nemovitosti  [PDF 997kB]  Vyhlášky a nařízení
 12.8.2015  28.8.2015    Rozhodnutí hejtmana [PDF 498kB]  Ostatní informace
 19.8.2015  4.9.2015    Rozhodnutí hejtmana - zrušení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  [PDF 196kB]  Ostatní informace
 8.9.2015  9.10.2015    Oznámení zpracování návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území pro společné jednání [PDF 748kB]  Vyhlášky a nařízení
 24.9.2015  12.10.2015    Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Olešno včetně části k.ú. Mšeno a k.ú. Libovice [PDF 662kB]  Ostatní informace
 22.10.2015  6.11.2015    Výměna průkazů OZP [PDF 329kB]  Ostatní informace
 22.10.2015  7.11.2015    CETIM - Vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí  [PDF 261kB]  Ostatní informace
 6.11.2015  6.12.2015    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 1,745kB]  Ostatní informace
 6.11.2015  6.12.2015    Nabídka pozemků k pronájmu - 2. část [PDF 1,642kB]  Ostatní informace
 10.11.2015  26.11.2015    Finanční správa - nová služba [PDF 371kB]  Ostatní informace
 12.11.2015  7.12.2015    Návrh rozpočtu 2016 Svazek obcí Máchův kraj [PDF 401kB]  Rozpočet a finance
 22.12.2015  7.1.2016    Oznámení o výběrovém řízení č. UCL/049/2015 a jeho podmínkách [PDF 1,184kB]  Ostatní informace
 22.12.2015  7.1.2016    Oznámení o výběrovém řízení č. UCL/050/2015 a jeho podmínkách [PDF 1,172kB]  Ostatní informace
 15.1.2016  1.2.2016    Oznámení o vydání opatření obecné povahy  [PDF 909kB]  Ostatní informace
 2.2.2016  2.3.2016    ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - nabídka pozemků k pronájmu - 1. část [PDF 1,888kB]  Ostatní informace
 2.2.2016  2.3.2016    ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - nabídka pozemků k pronájmu - 2. část [PDF 1,745kB]  Ostatní informace
 30.3.2016  15.4.2016    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. II/259 [PDF 1,502kB]  Vyhlášky a nařízení
 7.4.2016  23.4.2016    Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 05/2012 - 05/2016 [PDF 1,371kB]  Ostatní informace
 7.4.2016  23.4.2016    Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 05/2012 - 05/2016 - 2. část [PDF 1,028kB]  Ostatní informace
 27.4.2016  27.7.2016    Oznámení o zamýšleném převodu v souladu s ust. § 20 zákona č. 503/2012, o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů [PDF 553kB]  Ostatní informace
 10.5.2016  16.7.2016    Souhlas DÚ k uzavírce sil.č. III/27325 v úseku Nedamov - Ždírec (z hlediska veřejné linkové dopravy) [PDF 843kB]  Ostatní informace
 10.5.2016  26.5.2016    Cestovní doklady pro děti [PDF 680kB]  Ostatní informace
 9.6.2016  25.6.2016    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,489kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.11.2016  2.12.2016    Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 819kB]  Ostatní informace
 3.2.2017  3.3.2017    Dražební vyhláška - 2. část [PDF 1,608kB]  Vyhlášky a nařízení
 3.2.2017  3.3.2017    Dražební vyhláška - 1. část [PDF 1,686kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.2.2017  2.3.2017    ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Nabídka pozemků k pronájmu [PDF 776kB]  Ostatní informace
 3.2.2017  3.3.2017    Dražební vyhláška - 3. část [PDF 949kB]  Vyhlášky a nařízení
 6.1.2017  22.1.2017    Sdělení - FINANČNÍ SPRÁVA  [PDF 238kB]  Ostatní informace
 27.4.2018  29.5.2018    Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj - zpřístupnění hromadného předpisu seznamu  [PDF 379kB]  Vyhlášky a nařízení
 26.4.2017  30.5.2017    Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisu seznamu  [PDF 96kB]  Vyhlášky a nařízení
 6.1.2017  30.1.2017    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 1,516kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.12.2016  30.1.2017    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI [PDF 1,516kB]  Vyhlášky a nařízení
 8.11.2017  23.11.2017    MZ - VV - Opatření obecné povahy [PDF 2,503kB]  Vyhlášky a nařízení
 3.11.2017  21.11.2017    Pozvánka na veřejné zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí EKOD [PDF 169kB]  Ostatní informace
 8.11.2017  23.11.2017    MZ - VV - Opatření obecné povahy [PDF 2,359kB]  Vyhlášky a nařízení
 24.11.2017  11.12.2017    Návrhy rozpočtů - Dobrovolný svazek obcí EKOD [PDF 714kB]  Rozpočet a finance
 28.11.2017  28.2.2018    Oznámení o zamýšleném převodu - Česká republika - Státní pozemkový úřad  [PDF 320kB]  Ostatní informace
 21.12.2017  6.1.2018    Tisková zpráva - platba daně z nemovitých věcí  [PDF 311kB]  Ostatní informace
 9.1.2018  25.1.2018    Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 1,287kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.2.2018  19.2.2018    MěÚ Dubá - Oznámení zahájení územního řízení  [PDF 1,324kB]  Zahájení územního řízení
 13.2.2018  1.3.2018    DSO EKOD - Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2017, Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2018, Oznámení o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2019 - 2023, Oznámení o schválení rozpočtových opatření na rok 2017 [PDF 1,430kB]  Rozpočet a finance
 20.3.2018  5.4.2018    Dražební vyhláška č. 03/03/2018/6599 [PDF 2,286kB]  Ostatní informace
 23.3.2018  23.4.2018    Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr [PDF 2,608kB]  Ostatní informace
 11.6.2018  27.6.2018    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - 1.část [PDF 2,178kB]  Ostatní informace
 4.6.2018  20.6.2018    Veřejná vyhláška - doručení Návrhu zadání Změny č. 2 Územního plánu Blatce [PDF 929kB]  Vyhlášky a nařízení
 11.6.2018  27.6.2018    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - 2. část [PDF 3,600kB]  Ostatní informace
 20.3.2018  5.4.2018    Územní rozhodnutí - Městský úřad Dubá - stavební úřad - II. část [PDF 4,390kB]  Ostatní informace
 20.3.2018  5.4.2018    Územní rozhodnutí - Městský úřad Dubá - stavební úřad - III. část [PDF 3,340kB]  Ostatní informace
 4.6.2018  20.6.2018    Návrh zadání - změna č. 2 Územního plánu Blatce - 1. část  [PDF 2,712kB]  Ostatní informace
 4.6.2018  20.6.2018    Návrh zadání - změna č. 2 Územního plánu Blatce - 2. část [PDF 2,842kB]  Ostatní informace
 4.6.2018  20.6.2018    Návrh zadání - změna č. 2 Územního plánu Blatce - 3. část [PDF 1,054kB]  Ostatní informace
 11.6.2018  27.6.2018    Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Dobrovodlný svazek obcí EKOD  [PDF 284kB]  Rozpočet a finance
 11.7.2018  27.7.2018    Veřejná vyhláška - Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území [PDF 1,493kB]  Ostatní informace
 27.7.2018  12.8.2018    Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 26. července 2018 [PDF 496kB]  Ostatní informace
 1.8.2018  1.9.2018    Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad, pobočka Česká Lípa  [PDF 1,934kB]  Ostatní informace
 24.8.2018  9.9.2018    Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 26. července 2018 [PDF 460kB]  Ostatní informace
 28.8.2018  13.9.2018    Souhlas DÚ k úplné uzavírce sil. č. III/25932 v úseku Ždírec - Blatce - hranice kraje [PDF 3,132kB]  Ostatní informace
 18.9.2018  4.10.2018    Rozhodnutí -o povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci silnice III/25932 a silnice II/259 [PDF 5,454kB]  Ostatní informace
 12.10.2018  28.10.2018    Oznámení o schválení Závěrečného účtu DSO EKOD za rok 2017 [PDF 293kB]  Rozpočet a finance
 12.10.2018  28.10.2018    Oznámení o schválení rozpočtových opatření rozpočtu Dobrovolného svazku obcí EKOD na rok 2018 [PDF 256kB]  Rozpočet a finance
 30.11.2018  19.12.2018    Pozvánka na veřejné zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí EKOD [PDF 327kB]  Ostatní informace
 30.11.2018  19.12.2018    Rozpočet na rok 2019 - návrh - Dobrovolný svazek obcí EKOD [PDF 416kB]  Rozpočet a finance
 27.4.2019  29.5.2019    Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj - zpřístupnění hromadného předpisu seznamu - 1. část [PDF 979kB]  Vyhlášky a nařízení
 13.6.2019  29.6.2019    Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci [PDF 2,828kB]  Ostatní informace
 8.3.2019  8.4.2019    Žádost o zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů [PDF 2,887kB]  Ostatní informace
 12.3.2019  28.3.2019    Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí č.j. 5339/ZP/18/FRKA, ev.č. 7701/19-MUME, o neuznání vlastní honitby \"Konrádov\" [PDF 4,130kB]  Vyhlášky a nařízení
 14.3.2019  27.3.2019    Pozvánka na veřejné zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí EKOD [PDF 294kB]  Ostatní informace
 3.6.2019  3.7.2019    Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr [PDF 760kB]  Ostatní informace
 4.6.2019  20.6.2019    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOD za rok 2018 - 1. část [PDF 2,915kB]  Rozpočet a finance
 4.6.2019  20.6.2019    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí EKOD za rok 2018 - 1. část [PDF 2,629kB]  Rozpočet a finance
 4.6.2019  20.6.2019    Oznámení o zahájení územního řízení - Obnova sítě NN, Konrádov [PDF 1,263kB]  Ostatní informace
 27.4.2019  29.5.2019    Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj - zpřístupnění hromadného předpisu seznamu - 2. část [PDF 742kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.6.2019  15.7.2019    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici III. třídy č. 27323 na p.p.č. 978/2 v k.ú. Houska [PDF 3,045kB]  Vyhlášky a nařízení
 11.7.2019  26.7.2019    Oznámení o schválení Závěrečného účtu DSO EKOD za rok 2018 [PDF 487kB]  Rozpočet a finance
 27.5.2019  12.6.2019    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - stavba pod názvem \"Silnice II/259 hranice kraje - Dubá rekonstrukce silnice\" [PDF 7,415kB]  Ostatní informace
 27.5.2019  12.6.2019    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - stavba pod názvem \\\"Silnice II/259 hranice kraje - Dubá rekonstrukce silnice\" - II. část [PDF 4,731kB]  Ostatní informace
 25.7.2019  12.8.2019    Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - Obnova sítě NN, Konrádov, (IE-12-4005600 CL-Konrádov) - I. část [PDF 6,272kB]  Ostatní informace
 25.7.2019  12.8.2019    Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška - Obnova sítě NN, Konrádov, (IE-12-4005600 CL-Konrádov) - II. část  [PDF 7,966kB]  Ostatní informace
 9.9.2019  9.10.2019    Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., zákon o půdě, v úp.zn., uveřejněná Státním pozemkovým úřadem  [PDF 3,020kB]  Ostatní informace
 31.10.2019  23.11.2019    Pozvánka na veřejné zasedání členské schůze dobrovolného svazku obcí EKOD [PDF 458kB]  Ostatní informace
 20.12.2019  5.1.2020    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -na silnicích II. a III. třídy na místních komunikacích a veřejně přístupových účelových komunikací ve správním obvodu měs [PDF 3,591kB]  Vyhlášky a nařízení
 13.1.2020  29.1.2020    Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -na silnicích II. a III. třídy ve správním obvodu města Česká Lípa [PDF 4,213kB]  Vyhlášky a nařízení
 7.2.2020  23.2.2020    DSO EKOD - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů  [PDF 1,474kB]  Ostatní informace
 18.9.2020  16.11.2020    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  [PDF 74kB]  Ostatní informace
 21.2.2020  26.3.2020    Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné číslo 20200055 dle zák.č. 26/2000 Sb. v planém znění  [PDF 8,514kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.2.2020  26.3.2020    Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné číslo 20200055 dle zák.č. 26/2000 Sb. v planém znění - 2. část [PDF 7,942kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.2.2020  26.3.2020    Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné číslo 20200055 dle zák.č. 26/2000 Sb. v planém znění - 3. část  [PDF 7,657kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.2.2020  26.3.2020    Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné číslo 20200055 dle zák.č. 26/2000 Sb. v planém znění - 4. část [PDF 8,419kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.2.2020  26.3.2020    Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné číslo 20200055 dle zák.č. 26/2000 Sb. v planém znění - 5. část  [PDF 8,049kB]  Vyhlášky a nařízení
 17.3.2020  2.4.2020    Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu - I.část [PDF 451kB]  Ostatní informace
 17.3.2020  2.4.2020    Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu - II. část [PDF 273kB]  Ostatní informace
 15.3.2020  30.3.2020    Informace - usnesení č. 215 [PDF 294kB]  Ostatní informace
 16.4.2020  4.5.2020    VV - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 3,780kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.4.2020  8.5.2020    Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj - zpřístupnění hromadného předpisu seznamu [PDF 732kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.4.2020  8.5.2020    Informace ke zpřístupnění hromadného předpisu seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2020 [PDF 4,530kB]  Ostatní informace
 7.5.2020  8.6.2020    Veřejná vyhláška - Doručení návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce za uplynulé období (5/2016 až 5/2020) [PDF 717kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.5.2020  13.6.2020    DSO EKOD - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 [PDF 1,490kB]  Rozpočet a finance
 28.5.2020  13.6.2020    DSO EKOD - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 [PDF 1,479kB]  Rozpočet a finance
 28.5.2020  13.6.2020    DSO EKOD - Zpráva o výsledku hospodaření 2019 [PDF 3,804kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2020  16.6.2020    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - 1. část  [PDF 2,596kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2020  16.6.2020    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 - 2. část  [PDF 3,302kB]  Rozpočet a finance
 17.6.2020  30.7.2020    Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj územní a o konání veř [PDF 1,327kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.7.2020  7.8.2020    Dobrovolný svazek obcí EKOD - Oznámení  [PDF 282kB]  Rozpočet a finance
 22.7.2020  7.8.2020    Nařízení Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci č. 1/2020 [PDF 1,278kB]  Vyhlášky a nařízení
 31.7.2020  16.8.2020    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství  [PDF 1,031kB]  Vyhlášky a nařízení
 11.9.2020  30.11.2020    Oznámení firmy OMEXOM GA Energo s.r.o. - obec Tubož - stavba, která řeší zřízení nového odběrného místa [PDF 462kB]  Ostatní informace
 29.9.2020  20.10.2020    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 2,873kB]  Vyhlášky a nařízení
 4.11.2020  5.12.2020    Nabídka pozemků k pronájmu - Česká republika - Státní pozemkový úřad [PDF 1,503kB]  Ostatní informace
 5.10.2020  6.11.2020    Výzva a poučení osob zúčastněných na řízení o právech a povinnostech - Krajský soud v Praze [PDF 1,382kB]  Ostatní informace
 16.12.2020  1.1.2021    Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí  [PDF 5,942kB]  Ostatní informace
 8.1.2021  23.1.2021    Opatření k minimalizaci rizika přenosu COVID-19 pokračující na FÚ pro Liberecký kraj do 22.1.2021 [PDF 199kB]  Ostatní informace
 18.12.2020  3.1.2021    Schválený rozpočet DSO EKOD na rok 2021 [PDF 479kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2020  3.1.2021    2. rozpočtové opatření 2020 - DSO EKOD  [PDF 523kB]  Rozpočet a finance
 8.1.2021  1.2.2021    Informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí  [PDF 275kB]  Ostatní informace
 15.1.2021  31.1.2021    Oznámení - Dobrovolný svazek obcí EKOD [PDF 274kB]  Rozpočet a finance
 27.1.2021  12.2.2021    Oznámení - OMEXON GA Energo, s.r.o. [PDF 443kB]  Ostatní informace
 3.2.2021  3.3.2021    Nabídka pozemků k pronájmu - Česká republika - Státní pozemkový úřad [PDF 1,316kB]  Ostatní informace
 8.2.2021  24.2.2021    Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Blatce formou opatření obecné povahy č. 1/2021 [PDF 453kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 11.2.2021  27.2.2021    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 1. část [PDF 1,536kB]  Vyhlášky a nařízení
 11.2.2021  27.2.2021    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci -2. část [PDF 293kB]  Vyhlášky a nařízení
 18.2.2021  6.3.2021    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - 1. část [PDF 2,274kB]  Ostatní informace
 18.2.2021  6.3.2021    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 - 2. část [PDF 3,949kB]  Ostatní informace
 19.2.2021  12.5.2021    Oznámení o konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 [PDF 1,263kB]  Ostatní informace
 5.3.2021  25.3.2021    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 2,329kB]  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Územní plán - výkres základního členění území [PDF 2,341kB]  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Územní plán - hlavní výkres [PDF 4,610kB]  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Územní plán - výkres uspořádání krajiny [PDF 3,501kB]  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Územní plán - výkres vps opatření a asanací [PDF 2,335kB]  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Územní plán - koordinační výkres [PDF 23,632kB]  Ostatní informace
 24.2.2021  12.3.2021    Územní plán - textová část územního plánu [PDF 398kB]  Ostatní informace
 16.3.2021  1.4.2021    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,346kB]  Ostatní informace
 23.4.2021  27.5.2021    Veřejná vyhláška FÚ pro Liberecký kraj - zpřístupnění hromadného předpisu seznamu [PDF 500kB]  Ostatní informace
 15.4.2021  1.5.2021    Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 1,434kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.5.2021  18.6.2021    Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek  [PDF 1,379kB]  Ostatní informace
 26.5.2021  11.6.2021    Dobrovolný svazek obcí EKOD - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 [PDF 981kB]  Rozpočet a finance
 18.2.2021  25.3.2021    Územní rozhodnutí - smyčka NN - Tubož [PDF 2,809kB]  Ostatní informace
 9.9.2021  25.9.2021    VV - správní řízení - prodloužení platnosti [PDF 2,482kB]  Ostatní informace
 3.7.2021  19.7.2021    Územní rozhodnutí - umístění stavby CL - Tubož obnova sítě NN [PDF 6,472kB]  Ostatní informace
 4.10.2021  20.10.2021    Celková aktualizace Rozvoje plánu vodovodů a kanalizací Libereckého kraje [PDF 432kB]  Ostatní informace
 17.7.2021  16.9.2021    Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Doksy [PDF 996kB]  Ostatní informace
 22.10.2021  7.11.2021    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů  [PDF 548kB]  Ostatní informace
 11.10.2021  27.10.2021    Protokol o kontrole č.j.: OK-73/21 [PDF 1,612kB]  Rozpočet a finance
 5.11.2021  21.11.2021    Návrh - Rozpočet 2022 - DSO EKOD [PDF 308kB]  Rozpočet a finance
 11.11.2021  27.11.2021    Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - 1.část  [PDF 403kB]  Ostatní informace
 11.11.2021  27.11.2021    Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - 2.část  [PDF 303kB]  Ostatní informace
 11.11.2021  27.11.2021    Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí - 3.část  [PDF 534kB]  Ostatní informace
 30.12.2021  16.1.2022    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 3,428kB]  Vyhlášky a nařízení
 14.1.2022  30.1.2022    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 3,265kB]  Vyhlášky a nařízení
 19.1.2022  5.2.2022    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - č.j. MUCL/4017/2022 [PDF 2,351kB]  Vyhlášky a nařízení
 19.1.2022  5.2.2022    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - č.j. MUCL/2508/2022 [PDF 2,291kB]  Vyhlášky a nařízení
 29.1.2022  14.2.2022    Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry [PDF 1,157kB]  Vyhlášky a nařízení
 11.2.2022  27.2.2022    Nařízení města Česká Lípa č. 1/2022, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov [PDF 751kB]  Vyhlášky a nařízení
 25.2.2022  13.3.2022    Natura 2000 - doplnění evropsky významných lokalit do národního seznamu - žádost o připomínky k návrhu změny stávající lokality CZ0214013 Kokořínsko [PDF 1,362kB]  Ostatní informace
 25.2.2022  7.4.2022    Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí  [PDF 3,723kB]  Vyhlášky a nařízení
 3.3.2022  19.3.2022    VV - Oznámení o konání veřejného projednání Návrhu změny č. 2 územního plánu Doksy  [PDF 1,062kB]  Vyhlášky a nařízení
 16.3.2022  1.4.2022    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 2,543kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.4.2022  12.5.2022    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060830518 [PDF 700kB]  Ostatní informace
 22.4.2022  31.5.2022    Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí - informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2022 [PDF 808kB]  Ostatní informace
 2.5.2022  20.5.2022    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060830602 - 19.5.2022 [PDF 783kB]  Ostatní informace
 22.7.2022  7.8.2022    Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 22. července 2022 [PDF 412kB]  Ostatní informace
 1.8.2022  17.8.2022    Oznámení hejtmana Libereckého kraje ze dne 1. srpna 2022 [PDF 314kB]  Ostatní informace
 4.11.2022  20.11.2022    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů [PDF 78kB]  Ostatní informace
 4.11.2022  20.11.2022    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060860532 - 16.11.2022 [PDF 304kB]  Ostatní informace
 11.11.2022  27.11.2022    DSO EKOD - 1. rozpočtové opatření 2022 [PDF 147kB]  Rozpočet a finance
 28.11.2022  14.12.2022    Oznámení o zahájení správního řízení ve věci - Návrh na uznání vlastní honitby Houska  [PDF 2,369kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 19.4.2023  19.7.2023    ČR - Státní pozemkový úřad - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU [PDF 435kB]  Ostatní informace
 26.1.2023  11.2.2023    DSO EKOD - pozvánka na veřejné zasedání členské schůze  [PDF 527kB]  Ostatní informace
 27.12.2022  31.1.2023    Seznam volebních stanovišť Libereckého kraje - 1. část [PDF 136kB]  Ostatní informace
 4.1.2023  20.1.2023    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 600kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.1.2023  31.1.2023    Telefonní číslo pro požádání oprávněného voliče - osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19 o hlasování ve volbě prezidenta republiky do zvláštní přenosné vol. schránky a informace související [PDF 370kB]  Ostatní informace
 9.1.2023  25.1.2023    Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - 9.1.2023 [PDF 117kB]  Vyhlášky a nařízení
 26.1.2023  11.2.2023    DSO EKOD - schválený rozpočet na rok 2023 [PDF 52kB]  Rozpočet a finance
 27.2.2023  17.3.2023    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060874969 - 16.3.2023 - Beškov č.p. 1,3 [PDF 562kB]  Ostatní informace
 7.3.2023  26.4.2023    VV - OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu [PDF 619kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.2.2023  8.3.2023    DSO EKOD - Oznámení o zveřejnění  [PDF 261kB]  Ostatní informace
 30.3.2023  30.4.2023    DSO EKOD - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 [PDF 104kB]  Rozpočet a finance
 30.3.2023  30.4.2023    DSO EKOD - Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - příloha [PDF 628kB]  Rozpočet a finance
 13.4.2023  15.5.2023    VV - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu seznamu čj. 493250/23/2600-11530-507374 [PDF 65kB]  Vyhlášky a nařízení
 19.4.2023  19.7.2023    ČR - Státní pozemkový úřad - OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PŘEVODU - příloha [PDF 104kB]  Ostatní informace
 26.4.2023  26.5.2023    VV - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu seznamu čj. 557785/23/2600-11530-507374 a 557786/23/2600-11530-507374 [PDF 65kB]  Vyhlášky a nařízení
 16.5.2023  1.6.2023    NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v Libereckém kraji [PDF 613kB]  Ostatní informace
 2.6.2023  30.9.2023    Oznámení o zveřejnění - DSO EKOD [PDF 195kB]  Rozpočet a finance
 9.6.2023  26.6.2023    VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - na sil. III/27323, p.p.č 1006 k.ú. Houska [PDF 579kB]  Ostatní informace
 28.6.2023  20.7.2023    Přerušení dodávky elektrické energie č. 110060901932 - dne 19. 7. 2023 od 8:30 do 18:30 [PDF 491kB]  Ostatní informace
 18.7.2023  3.8.2023    Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti [PDF 773kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 1.8.2023  1.9.2023    Oznámení - stavba, která řeší rozšíření distribuční soustavy o nová OM - OMEXOM GA Energo s.r.o. [PDF 481kB]  Ostatní informace
 15.8.2023  20.9.2023    Lesy České republiky, s.p. - Podmínky výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí p.č. 335/11 a 335/12 v k.ú. Houska [PDF 1,383kB]  Ostatní informace
 15.8.2023  20.9.2023    Lesy České republiky, s.p. - Prohlášení účastníka výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitých věcí p.č. 335/11 a 335/12 v k.ú. Houska [PDF 118kB]  Ostatní informace
 10.8.2023  1.9.2023    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060909153 [PDF 633kB]  Ostatní informace
 25.8.2023  16.9.2023    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060908443 [PDF 470kB]  Ostatní informace
 25.8.2023  10.9.2023    Oznámení o možnosti seznámit s e s návrhem plánu péče o přírodní památku Prameny Pšovky na období 2022-2031 [PDF 588kB]  Ostatní informace
 4.9.2023  20.9.2023    Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti MUD/2251/2023/PRE [PDF 541kB]  Ostatní informace
 6.9.2023  27.9.2023    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060910558 [PDF 642kB]  Ostatní informace
 13.9.2023  4.10.2023    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060912629 [PDF 545kB]  Ostatní informace
 20.7.2023  1.10.2023    Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod - MUCL/91729/2023 [PDF 275kB]  Ostatní informace
 25.9.2023  11.10.2023    Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy [PDF 880kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.10.2023  18.10.2023    NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v Libereckém kraji z 2.10.2023 [PDF 28kB]  Ostatní informace
 27.9.2023  13.10.2023    Lesy České republiky, s.p. - Podmínky výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věcí spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č. 1057/25 k.ú. Tubož [PDF 1,638kB]  Ostatní informace
 27.9.2023  13.10.2023    Lesy České republiky, s.p. - Podmínky výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovité věcí spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č. 1057/36 k.ú. Tubož [PDF 1,630kB]  Ostatní informace
 9.10.2023  1.12.2023    INFORMATIVNÍ ROZBOR PITNÉ VODY [PDF 229kB]  Ostatní informace
 11.10.2023  1.11.2023    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060919251 [PDF 358kB]  Ostatní informace
 9.10.2023  27.10.2023    DSO EKOD - Návrh rozpočtu na rok 2024 [PDF 191kB]  Rozpočet a finance
 9.10.2023  27.10.2023    DSO EKOD - Návrh střednědobého výhledu 2025-2027 [PDF 155kB]  Rozpočet a finance
 11.10.2023  16.11.2023    Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rok 2024 [PDF 78kB]  Ostatní informace
 2.10.2023  18.10.2023    NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření - k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) v Libereckém kraji z 2.10.2023 [PDF 629kB]  Vyhlášky a nařízení
 7.11.2023  29.11.2023    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060924184 [PDF 339kB]  Ostatní informace
 8.11.2023  8.12.2023    Nabídka pozemků k pronájmu - ČESKÁ REPUBLIKA - Státní pozemkový úřad, pracoviště Česká Lípa [PDF 466kB]  Ostatní informace
 14.11.2023  30.11.2023    Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem Plánu péče o CHKO Kokořínsko - Máchův kraj období 2024-2033 [PDF 166kB]  Ostatní informace
 18.11.2023  31.1.2024    Obnov katastrální operátu a revize katastrálního území  [PDF 158kB]  Ostatní informace
 20.12.2023  5.1.2024    VV - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a zveřejnění úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje [PDF 685kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.12.2023  5.1.2024    VV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - č.j. MUCL/156710/2023 [PDF 530kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.12.2023  6.1.2024    VV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - č.j. MUCL/157488/2023 [PDF 534kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.12.2024  12.1.2024    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060926682  [PDF 386kB]  Ostatní informace
 9.1.2024  25.1.2024    Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Tubož [PDF 249kB]  Ostatní informace
 12.1.2024  31.1.2024    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060933501 [PDF 528kB]  Ostatní informace
 15.1.2024  31.1.2024    Rozhodnutí - uznání honitby - MUCL/21880/2022/OŽP/KT [PDF 958kB]  Ostatní informace
 26.1.2024  11.2.2024    VV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - č.j. MUCL//13560/2024 [PDF 534kB]  Vyhlášky a nařízení
 1.2.2024  16.2.2024    VV OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - č.j. MUCL//18479/2024 [PDF 528kB]  Ostatní informace
 7.2.2024  29.2.2024    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060930748 [PDF 339kB]  Ostatní informace
 7.2.2024  7.3.2024    Nabídka pozemků k pronájmu - ČESKÁ REPUBLIKA - Státní pozemkový úřad, pracoviště Česká Lípa - 7.2.2024 [PDF 217kB]  Ostatní informace
 5.3.2024  26.3.2024    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060937578 [PDF 326kB]  Ostatní informace
 11.3.2024  27.3.2024    Změna mimořádných veterinárních opatření č. j. SVS/2023/132313-L ze dne 02.10.2023 [PDF 199kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.3.2024  11.4.2024    Upozornění na odstávku elektřiny 110060941894 [PDF 628kB]  Ostatní informace
 5.4.2024  21.4.2024    Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Blatce [PDF 246kB]  Ostatní informace
 5.4.2024  21.4.2024    Zzahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Tubož [PDF 247kB]  Ostatní informace
 9.4.2024  24.4.2024    Pozvánka na členskou schůzi DSO EKOD dne 23.4.2024 [PDF 225kB]  Ostatní informace
 12.4.2024  13.5.2024    VV - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu seznamu čj. 462477/24/2600-11530-507374 [PDF 65kB]  Vyhlášky a nařízení
 26.4.2024  27.5.2024    VV - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisu seznamu čj. 578512 - 578526/24/2600-11530-507374  [PDF 66kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.5.2024  2.6.2024    ČR - Státní pozemkový úřad - pracoviště Česká Lípa - Nabídky pozemků k pronájmu [PDF 1,478kB]  Ostatní informace
 2.5.2024  24.5.2024    Upozornění na odstávku elektřiny 110060943712 [PDF 426kB]  Ostatní informace
 17.5.2024  5.6.2024    Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060955962 [PDF 466kB]  Ostatní informace
 11.2.2019  20.3.2019  0001/19-5  Dražební vyhláška dobrovolné elektronické dražby - pozemek o velikosti 5214 m2, Blatce [PDF 3,344kB]  Ostatní informace
 12.9.2019  30.10.2019  MUCL/100501/2019  Veřejná vyhláška - Doručení Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatce  [PDF 985kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.11.2018  21.12.2018  MUCL/124222/2018  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,113kB]  Vyhlášky a nařízení
 26.11.2018  27.12.2018  MUCL/127311/2018  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci [PDF 2,175kB]  Vyhlášky a nařízení
 26.10.2023  11.11.2023  MUCL/134271/2023  VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ - stavba „Silnice II/259 hranice kraje – Dubá rekonstrukce silnice“  [PDF 636kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.12.2022  5.1.2023  MUCL/146875/2022  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci  [PDF 557kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.12.2023  24.12.2023  MUCL/148147/2023  VV - Rozhodnutí - o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením - „Silnice II/259 hranice kraje – Dubá rekonstrukce silnice [PDF 659kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 8.5.2024  24.5.2024  MUCL/60920/2024  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na MK a VPÚK ve spr. o. Česká_Lípa [PDF 538kB]  Ostatní informace
 23.7.2022  30.9.2022  MUCL/86236/2022  Opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod  [PDF 1,838kB]  Ostatní informace
 29.11.2012  15.12.2012  MUD/3047/2012/STU/423  Územní rozhodnutí MěÚ Dubá [PDF 4,081kB]  Ostatní informace
 2.1.2024  18.1.2024  SR/0103/US/2023-7  Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 8/2023 -  [PDF 2,220kB]  Vyhlášky a nařízení

Obecní úřad Blatce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 25.11.2010  25.12.2010    Návrh rozpočtu Obce Blatce na rok 2011 [PDF 339kB]  Rozpočet a finance
 16.10.2010  16.11.2010    Výsledky komunálních voleb 2010 [PDF 589kB]  Ostatní informace
 1.12.2010  22.12.2010    Rozpočtový výhled do roku 2013 - návrh [PDF 355kB]  Rozpočet a finance
 8.12.2010  17.12.2010    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2010 [PDF 35kB]  Ostatní informace
 17.12.2010  17.1.2011    Oznámení  o  záměru  obce  pronajmout  a  přenechat  do   užívání  nemovitý  majetek  ve  vlastnictví  obce [PDF 34kB]  Ostatní informace
 23.12.2010  8.1.2011    Schválený rozpočtový výhled Obce Blatce do roku 2013 [PDF 356kB]  Rozpočet a finance
 28.4.2010  18.5.2010    Usnesení zastupitelstva obce 4/2010 [PDF 359kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.5.2009  21.5.2009    Rozpočtový výhled do roku 2012- návrh [PDF 109kB]  Rozpočet a finance
 25.5.2010  28.6.2010    Usnesení zastupitelstva obce 5/2010 [PDF 360kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.8.2010  30.8.2010    Usnesení zastupitelstva obce 7/2010 [PDF 355kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.5.2009  15.6.2009    Rozpočtový výhled do roku 2012 - schválený [PDF 93kB]  Rozpočet a finance
 20.12.2010  19.1.2011    Rozpočtový výhled do roku 2013 - schválený [PDF 356kB]  Rozpočet a finance
 5.7.2010  3.8.2010    Usnesení zastupitelstva obce 6/2010 [PDF 364kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.9.2010  11.10.2010    Usnesení zastupitelstva obce 8/2010 [PDF 355kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.12.2009  17.12.2009    Návrh rozpočtu na rok 2010 [PDF 189kB]  Rozpočet a finance
 10.1.2011  19.1.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 20.1.2011 [PDF 341kB]  Ostatní informace
 10.1.2011  25.1.2011    Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - o místním poplatku za provoz systému shromažďován, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálního odpadu [PDF 369kB]  Vyhlášky a nařízení
 25.2.2010  20.3.2010    Usnesení zastupitelstva obce 2/2010 [PDF 357kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.1.2010  15.2.2010    Usnesení zastupitelstva obce 1/2010 [PDF 263kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2010  19.1.2011    Schválený rozpočet v § 2011 [PDF 345kB]  Rozpočet a finance
 1.4.2010  18.5.2010    Usnesení zastupitelstva obce 3/2010 [PDF 398kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.11.2010  10.12.2010    Usnesení zastupitelstva obce 10/2010 [PDF 316kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.12.2009  15.1.2010    Schválený rozpočet v § 2010 [PDF 189kB]  Rozpočet a finance
 1.4.2010  22.4.2010    Závěrečný účet za rok 2009 - návrh [PDF 80kB]  Rozpočet a finance
 23.4.2010  31.5.2010    Závěrečný účet za rok 2009 - schválený [PDF 517kB]  Rozpočet a finance
 9.2.2011  16.2.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.2.2011 [PDF 128kB]  Ostatní informace
 19.2.2011  8.3.2011    Usnesení zastupitelstva obce 2/2011 [PDF 202kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.3.2011  20.3.2011    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření [PDF 5,082kB]  Rozpočet a finance
 7.3.2011  17.3.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 17.3.2011 [PDF 128kB]  Ostatní informace
 21.3.2011  6.4.2011    Směrnice na uzavírání nájemních smluv [PDF 174kB]  Ostatní informace
 21.3.2011  6.4.2011    Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu [PDF 189kB]  Ostatní informace
 21.3.2011  6.4.2011    Směrnice o odměňování v rámci veřejně prospěšných prací [PDF 194kB]  Ostatní informace
 21.3.2011  11.4.2011    návrh Závěrečný účet obce za rok 2010 [PDF 807kB]  Rozpočet a finance
 21.3.2011  6.4.2011    Revokace usnesení č. 8/2009 [PDF 189kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.3.2011  6.4.2011    Revokace usnesení č. 7/2009 [PDF 186kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.4.2011  22.4.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 21.4.2011 [PDF 130kB]  Ostatní informace
 25.4.2011  11.5.2011    Usnesení zastupitelstva obce 4/2011 [PDF 207kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.5.2011  14.6.2011    Usnesení zastupitelstva obce 5/2011 [PDF 205kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.5.2011  19.5.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19.5.2011 [PDF 576kB]  Ostatní informace
 2.6.2011  18.6.2011    ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2010 [PDF 809kB]  Rozpočet a finance
 15.6.2011  24.6.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 23.6.2011 [PDF 124kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.6.2011  18.7.2011    Usnesení zastupitelstva obce 6/2011 [PDF 208kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.7.2011  12.8.2011    Usnesení zastupitelstva obce 7/2011 [PDF 201kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.7.2011  7.8.2011    Obecně závazná vyhláška o údržbě veřejné zeleně [PDF 349kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.7.2011  7.8.2011    OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2011 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství , poplatku za rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity [PDF 382kB]  Vyhlášky a nařízení
 13.7.2011  21.7.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 21.7.2011 [PDF 336kB]  Ostatní informace
 14.9.2011  23.9.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 22.9.2011 [PDF 127kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Usnesení zastupitelstva obce 8/2011 - 1. část  [PDF 943kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.9.2011  27.10.2011    Usnesení zastupitelstva obce 8/2011 - 2. část  [PDF 706kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.10.2011  27.10.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.10.2011 [PDF 611kB]  Ostatní informace
 31.10.2011  24.11.2011    Usnesení zastupitelstva obce 9/2011 - 1. část [PDF 1,051kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.10.2011  24.11.2011    Usnesení zastupitelstva obce 9/2011 - 2. část [PDF 448kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.11.2011  24.11.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 24.11.2011 [PDF 511kB]  Ostatní informace
 25.11.2011  29.12.2011    Návrh rozpočtu na rok 2012 [PDF 846kB]  Rozpočet a finance
 18.3.2012  26.4.2012    usnesení zastupitelstva 02/2012 - 2 část  [PDF 584kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2011  29.12.2011    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.12.2011 [PDF 521kB]  Ostatní informace
 14.12.2011  30.12.2011    Rozpočtový výhled do roku 2014 - návrh  [PDF 369kB]  Rozpočet a finance
 2.1.2012  18.1.2012    Schválený rozpočet v § 2012 [PDF 340kB]  Rozpočet a finance
 2.1.2012  18.1.2012    Rozpočtový výhled do roku 2014 - schválený [PDF 368kB]  Rozpočet a finance
 18.3.2012  26.4.2012    usnesení zastupitelstva 02/2012 - 1 část  [PDF 821kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.1.2012  2.2.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 2.2.2012 [PDF 126kB]  Ostatní informace
 7.2.2012  23.2.2012    usnesení zastupitelstva obce 1/2012 - 1 část [PDF 906kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.2.2012  23.2.2012    usnesení zastupitelstva obce 1/2012 - 2 část [PDF 628kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.3.2012  15.3.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 15.3.2012 [PDF 123kB]  Ostatní informace
 16.3.2012  1.4.2012    Dodatek č.2 k obecně závazné vyhlášce č.1/201O [PDF 614kB]  Vyhlášky a nařízení
 16.3.2012  1.4.2012    příloha k dodatku č. 1 k obecně závazné vyhlášce č.1/20 1O [PDF 434kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.2.2011  9.3.2011    Požární řád obce Blatce [PDF 236kB]  Ostatní informace
 28.1.2011  13.2.2011    Usnesení zastupitelstva obce 1/2011 [PDF 210kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.3.2011  12.4.2011    Usnesení zastupitelstva obce 3/2011 [PDF 208kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.11.2011  30.12.2011    Usnesení zastupitelstva obce 10/2011 [PDF 1,014kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.1.2012  2.2.2012    Usnesení zastupitelstva obce 11/2011  [PDF 791kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 1,206kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 2,187kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 1,470kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 2,233kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 2,279kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 2,219kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 1,256kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 877kB]  Rozpočet a finance
 10.4.2012  26.4.2012    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2011 [PDF 419kB]  Rozpočet a finance
 17.4.2012  27.4.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 26.4.2012 [PDF 565kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  7.6.2012    usnesení zastupitelstva 03/2012 - 1 část  [PDF 414kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.4.2012  7.6.2012    usnesení zastupitelstva 03/2012 - 2 část  [PDF 598kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.4.2012  16.5.2012    Obecně závazná vyhláška č. 1/2012- o jednorázových úhrad za zřízení věcných práv odpovídající věcným břemenům do pozemků obce [PDF 614kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2012  16.5.2012    územní plán - 1.část [PDF 764kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 2. část [PDF 868kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 3. část [PDF 1,028kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 4. část [PDF 833kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 5. část [PDF 28kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 6. část [PDF 819kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 7. část [PDF 691kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 8. část [PDF 850kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 9. část [PDF 779kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 10. část [PDF 820kB]  Ostatní informace
 30.4.2012  16.5.2012    Územní plán - 11. část [PDF 690kB]  Ostatní informace
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 1.část [PDF 1,123kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 2.část [PDF 1,366kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 3.část [PDF 2,144kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 4.část [PDF 1,405kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 5.část [PDF 1,450kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 6.část [PDF 1,402kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 7.část [PDF 1,169kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 8.část [PDF 713kB]  Rozpočet a finance
 4.5.2012  21.5.2012    Závěrečný účet za rok 2011 - schválený - 9.část [PDF 405kB]  Rozpočet a finance
 2.4.2012  20.4.2012    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatce [PDF 7,964kB]  Ostatní informace
 29.5.2012  7.6.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 7.6.2012 [PDF 126kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 10.6.2012  19.7.2012    Usnesení zastupitelstva obce 4/2012 [PDF 1,292kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.7.2012  20.7.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 19.7.2012 [PDF 486kB]  Ostatní informace
 9.9.2012  18.10.2012    Usnesení zastupitelstva obce 6/2012 [PDF 1,439kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.8.2012  7.9.2012    Oznámení obce Blatce [PDF 520kB]  Ostatní informace
 28.8.2012  7.9.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 6.9.2012 [PDF 575kB]  Ostatní informace
 6.9.2012  15.10.2012    Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu [PDF 1,843kB]  Ostatní informace
 22.7.2012  6.9.2012    Usnesení zastupitelstva 05/2012 a revokace usnesení 04/2012 [PDF 1,994kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.10.2012  19.10.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18.10.2012 [PDF 124kB]  Ostatní informace
 23.10.2012  29.11.2012    usnesení zastupitelstva obce 07/2012 [PDF 1,270kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.11.2012  28.11.2012    Návrh rozpočtu na rok 2013 [PDF 1,318kB]  Rozpočet a finance
 12.11.2012  28.11.2012    návrh - ROZPOČTOVÝ VÝHLED do ROKU 2015 [PDF 797kB]  Rozpočet a finance
 20.11.2012  30.11.2012    Pozvánka na jednání zastupitelstva 29.11.2012 [PDF 759kB]  Ostatní informace
 30.11.2012  17.12.2012    Schválený ROZPOČTOVÝ VÝHLED do ROKU 2015\' [PDF 816kB]  Rozpočet a finance
 30.11.2012  17.12.2012    Jmenování zapisovatele [PDF 411kB]  Ostatní informace
 3.12.2012  19.12.2012    SCHVÁLENÝ rozpočet v § 2013 [PDF 1,542kB]  Rozpočet a finance
 4.12.2012  20.12.2012    Obecně závazná vyhláška č, 3/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu [PDF 3,602kB]  Vyhlášky a nařízení
 4.12.2012  20.12.2012    Usnesení zastupitelstva obce 8/2012 [PDF 1,557kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.12.2012  27.12.2012    OZNÁMENí STAROSTKY O SVOLÁNí PRVNíHO ZASEDÁNí OKRSKOVÉ VOLEBNí KOMISE [PDF 722kB]  Ostatní informace
 26.12.2012  11.1.2013    příloha k odvolání [PDF 739kB]  Ostatní informace
 2.1.2013  11.1.2013    Pozvánka na jednání 10.1.2013 [PDF 453kB]  Ostatní informace
 14.1.2013  30.1.2013    Informace pro voliče [PDF 472kB]  Ostatní informace
 14.1.2013  14.2.2013    Usnesení zastupitelstva - 1/2013 [PDF 933kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.2.2013  15.2.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 14.2.2013 [PDF 578kB]  Ostatní informace
 17.2.2013  21.3.2013    Výběrové řízení na nájemce restaurace\" Pod Houskou\" [PDF 501kB]  Ostatní informace
 18.2.2013  21.3.2013    Usnesení zastupitelstva - 2/2013 [PDF 1,711kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.3.2013  21.3.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 21.3.2013 [PDF 536kB]  Ostatní informace
 25.3.2013  18.4.2013    Usnesení zastupitelstva - 3/2013 [PDF 1,548kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.4.2013  19.4.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18.4.2013 [PDF 490kB]  Ostatní informace
 21.4.2013  30.5.2013    Usnesení zastupitelstva - 4/2013 [PDF 1,425kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.4.2013  12.7.2013    Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu [PDF 1,890kB]  Ostatní informace
 3.4.2013  22.4.2013    Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, pozemků á staveb [PDF 655kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.4.2013  9.5.2013    Zásady č. 1/2013 - pro jednorázové úhrady za zřízení věcných práv odpovídající věcným břemenům do pozemků obce [PDF 586kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.4.2013  9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 3,243kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.4.2013  9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Č. 1/2012 obce Blatce o jednorázových úhrad za zřízení věcných práv odpovídající věcným břemenům do pozemků obce  [PDF 585kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.4.2013  9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství [PDF 2,197kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.4.2013  9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt [PDF 1,189kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.4.2013  9.5.2013    Obecně závazná vyhláška č. 6/2013, o místním poplatku z ubytovací kapacity [PDF 1,187kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2013  16.5.2013    Usnesení z mimořádného zasedání z 30.4.2013 [PDF 450kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.5.2013  28.5.2013    Upozornění  [PDF 429kB]  Ostatní informace
 21.5.2013  31.5.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 30.5.2013 [PDF 502kB]  Ostatní informace
 4.6.2013  26.6.2013    usnesení zastupitelstva - 05/2013 [PDF 1,114kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.6.2013  19.6.2013    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2012 - první část [PDF 3,682kB]  Rozpočet a finance
 3.6.2013  19.6.2013    návrh - Závěrečný účet obce za rok 2012 - druhá část [PDF 2,749kB]  Rozpočet a finance
 17.6.2013  27.6.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 26.6.2013 [PDF 536kB]  Ostatní informace
 30.6.2013  16.7.2013    usnesení zastupitelstva - 06/2013 [PDF 1,280kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.7.2013  11.8.2013    Usnesení z mimořádného zasedání z 25.7.2013 [PDF 648kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.8.2013  30.8.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 29.8.2013 [PDF 603kB]  Ostatní informace
 1.9.2013  10.10.2013    Usnesení zastupitelstva - 9/2013 [PDF 1,516kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.9.2013  5.10.2013    Poskytnutí informace o sídle okrskové volební komise [PDF 498kB]  Ostatní informace
 24.9.2013  27.10.2013    Oznámení obce Blatce [PDF 412kB]  Ostatní informace
 2.10.2013  11.10.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 10.10.2013 [PDF 554kB]  Ostatní informace
 9.10.2013  25.10.2013    Oznámení o době a místě konání voleb [PDF 515kB]  Ostatní informace
 11.10.2013  21.11.2013    Usnesení zastupitelstva obce 10/2013 [PDF 1,424kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.10.2013  31.10.2013    Sdělení - pitná voda [PDF 387kB]  Ostatní informace
 21.10.2013  21.11.2013    Usnesení zastupitelstva obce 11/2013 a revokace usnesení 10/2013 [PDF 1,284kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.11.2013  6.12.2013    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 5.12.2013 [PDF 259kB]  Ostatní informace
 18.11.2013  4.12.2013    Návrh rozpočtu 2014 [PDF 699kB]  Rozpočet a finance
 18.11.2013  4.12.2013    návrh - ROZPOČTOVÝ VÝHLED do ROKU 2016 [PDF 292kB]  Rozpočet a finance
 10.12.2013  16.1.2014    Usnesení zastupitelstva obce 12/2013 [PDF 958kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2013  25.1.2014    Veřejná vyhláška - rozhodnutí [PDF 1,065kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.12.2013  14.1.2014    STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - 1. část [PDF 1,005kB]  Ostatní informace
 28.12.2013  14.1.2014    STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI - 2. část [PDF 1,343kB]  Ostatní informace
 27.12.2013  14.1.2014    Schválený ROZPOČTOVÝ VÝHLED do ROKU 2016 [PDF 305kB]  Rozpočet a finance
 27.12.2013  14.1.2014    Schválený rozpočet v § 2014 [PDF 730kB]  Rozpočet a finance
 2.3.2014  11.4.2014    Usnesení zastupitelstva obce - 02/2014 [PDF 940kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.1.2014  17.1.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva  [PDF 190kB]  Ostatní informace
 20.1.2014  27.2.2014    Usnesení zastupitelstva - 01/2014 [PDF 618kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.2.2014  28.2.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.2.2014 [PDF 193kB]  Ostatní informace
 2.3.2014  18.3.2014    Dodatek č. 1 k pravidlům pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení [PDF 235kB]  Ostatní informace
 10.3.2014  11.4.2014    Usnesení zastupitelstva obce 03/2014 [PDF 164kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.4.2014  11.4.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 10.4.2014 [PDF 254kB]  Ostatní informace
 7.4.2014  25.5.2014    Volby - květen 2014 [PDF 150kB]  Ostatní informace
 6.5.2014  16.5.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 15.5.2014 [PDF 237kB]  Ostatní informace
 16.5.2014  2.6.2014    Návrh - závěrečný účet obce za rok 2013 [PDF 2,567kB]  Rozpočet a finance
 16.5.2014  2.6.2014    Obecně závazná vyhláška č. /2014 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 559kB]  Vyhlášky a nařízení
 4.6.2014  7.6.2014    6.6.204 - úřední hodiny [PDF 117kB]  Ostatní informace
 17.6.2014  26.6.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 25.6.2014 [PDF 292kB]  Ostatní informace
 30.6.2014  16.7.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu [PDF 285kB]  Ostatní informace
 30.6.2014  16.7.2014    Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Blatce [PDF 242kB]  Ostatní informace
 29.6.2014  5.9.2014    Usnesení zastupitelstva obce 06/2014 [PDF 823kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.6.2014  15.7.2014    Závěrečný účet za rok 2013 - schválený [PDF 2,616kB]  Rozpočet a finance
 29.6.2014  15.7.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2013 [PDF 961kB]  Rozpočet a finance
 29.6.2014  15.7.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2013 - 2.část [PDF 1,124kB]  Rozpočet a finance
 29.6.2014  15.7.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2013 - 3.část [PDF 1,257kB]  Rozpočet a finance
 29.6.2014  15.7.2014    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření za rok 2013 - 4.část [PDF 917kB]  Rozpočet a finance
 9.7.2014  25.7.2014    Obecně závazná vyhláška č.4/2014 - o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Blatce [PDF 991kB]  Vyhlášky a nařízení
 13.8.2014  29.8.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek [PDF 1,120kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 13.8.2014  29.8.2014    Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění přípomínek nebo námitek . 2. část [PDF 2,968kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.8.2014  5.9.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 4.9.2014 [PDF 471kB]  Ostatní informace
 18.5.2014  26.6.2014    Usnesení zastupitelstva obce 05/2014 [PDF 1,282kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.9.2014  10.10.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 9.10.204 [PDF 451kB]  Ostatní informace
 11.10.2014  22.10.2014    Zápis z výsledku voleb do zastupitelstva obce rok 2014 [PDF 891kB]  Ostatní informace
 10.11.2014  18.12.2014    Usnesení zastupitelstva obce 09/2014 [PDF 593kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.10.2014  30.10.2014    Zhodnocení volebního období 2010 - 2014 [PDF 2,468kB]  Ostatní informace
 28.10.2014  7.11.2014    Pozvánka na ustanovující zasedání [PDF 687kB]  Ostatní informace
 18.10.2014  25.10.2014    Havarijní situace [PDF 341kB]  Ostatní informace
 29.10.2014  14.11.2014    Informace - vodovod Blatce [PDF 315kB]  Ostatní informace
 29.6.2014  5.9.2014    Usnesení zastupitelstva obce 06/2014 [PDF 823kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.11.2014  18.11.2014    Informace - vodovod Tubož [PDF 290kB]  Ostatní informace
 8.9.2014  10.10.2014    Usnesení zastupitelstva obce 07/2014 [PDF 1,376kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.4.2014  16.5.2014    Usnesení zastupitelstva obce 04/2014 [PDF 1,849kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.10.2014  9.11.2014    Usnesení zastupitelstva obce 08/2014 [PDF 938kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.11.2014  5.12.2014    Informace - vodovod Blatce [PDF 286kB]  Ostatní informace
 1.12.2014  18.12.2014    Návrh rozpočtu na rok 2015 [PDF 1,280kB]  Rozpočet a finance
 1.12.2014  18.12.2014    Rozpočtový výhled do roku 2014 - návrh [PDF 591kB]  Rozpočet a finance
 9.12.2014  19.12.2014    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 18..2014 [PDF 512kB]  Ostatní informace
 22.12.2014  23.1.2015    Usnesení zastupitelstsva obce - 10/2014 [PDF 1,000kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.12.2014  15.1.2015    Dodatek č. 1 k obecně závazné vyhlášce 4/2014  [PDF 614kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.12.2014  15.1.2015    Dodatek č. 1 upravující obecně závaznou vyhlášku 2/2013 [PDF 1,084kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.12.2014  15.1.2015    Dodatek č. 4 k pravidlům pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce [PDF 623kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.12.2014  15.1.2015    Informace - vodovod Tubož [PDF 241kB]  Ostatní informace
 9.1.2015  26.1.2015    Plán pro zvládání povodňových rizik [PDF 1,601kB]  Ostatní informace
 13.1.2015  23.1.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva 22.1.2015 [PDF 438kB]  Ostatní informace
 25.1.2015  10.2.2015    Směrnice o zadávní veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015 [PDF 1,863kB]  Ostatní informace
 26.1.2015  19.3.2015    Usnesení zastupitelstva obce 01/2015 [PDF 650kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.2.2015  19.3.2015    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce 02/2015 [PDF 182kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.12.2014  3.1.2015    Schválený rozpočet rok 2015 [PDF 733kB]  Rozpočet a finance
 25.2.2015  19.3.2015    Usnesení z mimořádného zasedání č. 3/2015 [PDF 159kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 25.2.2015  28.3.2015    Oznámení o zahájení správního řízení  [PDF 951kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 12.3.2015  20.3.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 19.3.2015 [PDF 257kB]  Ostatní informace
 10.4.2015  17.5.2015    Očkování psů  [PDF 156kB]  Ostatní informace
 15.4.2015  24.4.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 23.4.2015 [PDF 276kB]  Ostatní informace
 23.3.2015  23.4.2015    Usnesení ze zasedání zastupitelstva 04/2015 [PDF 568kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.4.2015  19.6.2015    Usnesení zastupitelstva obce 05/2015 [PDF 419kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.3.2015  30.4.2015    Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Blatce [PDF 1,080kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.4.2015  16.5.2015    Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o znaku a praporu obce Blatce a jejich užívání [PDF 480kB]  Vyhlášky a nařízení
 31.3.2015  30.4.2015    Obecně závazná vyhlášk č. 3/2015 - kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška o údržbě veřejné zeleně [PDF 224kB]  Vyhlášky a nařízení
 22.5.2015  8.6.2015    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodáření obce Blatce za rok 2014 [PDF 1,488kB]  Rozpočet a finance
 29.5.2015  15.6.2015    Návrh - závěrečný účet obce za rok 2014 [PDF 1,570kB]  Rozpočet a finance
 8.6.2015  19.6.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 18.6.2015 [PDF 280kB]  Ostatní informace
 22.6.2015  29.8.2015    Usnesení zastupitelstva obce 06/2015 [PDF 591kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.6.2015  8.7.2015    Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o ochraně nočního klidu, regulace hlučných činnosti a stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 650kB]  Vyhlášky a nařízení
 26.6.2015  12.7.2015    Informace - rodinná oslava - Blatce [PDF 132kB]  Ostatní informace
 18.6.2015  4.7.2015    Protokol o vyhodnocení nabídek na stavbu - Stavební úpravy sociální zázemí obecního úřadu [PDF 264kB]  Ostatní informace
 3.7.2015  29.8.2015    Usnesení zastupitelstva obce 7/2015 [PDF 209kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 22.7.2015  8.8.2015    Oznámení obce Blatce  [PDF 128kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 14.8.2015  30.8.2015    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 08/2015 [PDF 247kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.9.2015  25.9.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 24.9.2015 [PDF 184kB]  Ostatní informace
 31.8.2015  25.9.2015    Usnesení zastupitelstva obce - 09/2015 [PDF 477kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.8.2015  16.9.2015    Prodloužení nočního klidu - 5.9.2015 - 6.9.2015 [PDF 129kB]  Ostatní informace
 19.8.2015  28.8.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 27.8.2015 [PDF 197kB]  Ostatní informace
 15.6.2016  24.6.2016    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce [PDF 272kB]  Ostatní informace
 24.9.2015  1.11.2015    Sběrový den 31.10.215 [PDF 272kB]  Ostatní informace
 30.9.2015  6.11.2015    Usnesení zastupitelstva obce Blatce 10/2015 [PDF 382kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.10.2015  18.10.2015    Pozvánka na koncert  [PDF 325kB]  Ostatní informace
 22.10.2015  4.12.2015    Výzva pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Projekt na rekonstrukci silnice II/259 Blatečky [PDF 1,011kB]  Ostatní informace
 2.10.2015  6.11.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 5.11.2015 [PDF 253kB]  Ostatní informace
 9.11.2015  18.12.2015    Usnesení zastupitelstva obce - 11/2015 [PDF 534kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.11.2015  2.12.2015    Rozpočtový výhled do roku 2018 - návrh [PDF 277kB]  Rozpočet a finance
 16.11.2015  2.12.2015    Návrh rozpočtu v § pro rok 2016 [PDF 642kB]  Rozpočet a finance
 8.12.2015  18.12.2015    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 17.12.2015 [PDF 216kB]  Ostatní informace
 18.12.2015  15.1.2016    Odstávka elektrické energie - obec Blatečky, část obce Tubož - 14.1.2016 [PDF 524kB]  Ostatní informace
 20.12.2015  19.2.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 12/2015 [PDF 589kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2015  5.1.2016    Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 1,878kB]  Vyhlášky a nařízení
 6.1.2016  22.1.2016    Rozpočtový výhled do roku 2018  [PDF 295kB]  Rozpočet a finance
 5.1.2016  21.1.2016    Schválený rozpočet v § pro rok 2016 [PDF 644kB]  Rozpočet a finance
 7.2.2016  19.2.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce - 18.2.2016 [PDF 272kB]  Ostatní informace
 5.2.2016  13.2.2016    Oznámení obce Blatce [PDF 121kB]  Ostatní informace
 22.2.2016  25.3.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 01/2016 [PDF 459kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 26.2.2016  23.4.2016    Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu [PDF 944kB]  Ostatní informace
 15.3.2016  25.3.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce 24.3.2016 [PDF 240kB]  Ostatní informace
 21.3.2016  6.4.2016    Oznámení o započetí stav. prací  [PDF 624kB]  Ostatní informace
 27.3.2016  12.4.2016    Vodné za období od 27.2.2015 - 27.2.2016  [PDF 347kB]  Ostatní informace
 29.3.2016  15.4.2016    Směrnice 1/2016 - Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací [PDF 577kB]  Vyhlášky a nařízení
 29.3.2016  29.4.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 02/2016 [PDF 467kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.4.2016  28.4.2016    Otevřený seminář s přednáškou [PDF 535kB]  Ostatní informace
 15.4.2016  12.6.2016    Sběrový den 11.6.2016 [PDF 272kB]  Ostatní informace
 20.4.2016  29.4.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2016 [PDF 198kB]  Ostatní informace
 2.5.2016  24.6.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 03/2016 [PDF 409kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.5.2016  18.5.2016    Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení kratší doby nočního klidu a regulaci hlučných činnosti [PDF 684kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.5.2016  18.5.2016    Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na územ [PDF 274kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.5.2016  18.5.2016    Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o znaku a praporu obce Blatce a jejich užívání [PDF 241kB]  Vyhlášky a nařízení
 13.5.2016  29.5.2016    Informace - ohňostroj [PDF 113kB]  Ostatní informace
 16.5.2016  22.5.2016    Hromadné očkování psů a koček - 21.5.2016 [PDF 153kB]  Ostatní informace
 16.5.2016  24.6.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 04/2016 [PDF 281kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.5.2016  1.6.2016    Obecně závazná vyhláška o údržbě veřejné zeleně č. 4/2016 [PDF 433kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.1.2011  5.2.2011    Spisový a skartační řád Obecního úřadu Blatce [PDF 3,573kB]  Vyhlášky a nařízení
 7.6.2012  23.6.2012    Spisový a skartační řád Obecního úřadu Blatce - pořadové číslo 2/2012 [PDF 2,478kB]  Vyhlášky a nařízení
 15.7.2016  9.9.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 06/2016 [PDF 211kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.8.2016  9.9.2016    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 8.9.2016 [PDF 210kB]  Ostatní informace
 4.1.2012  2.2.2012    Směrnice častového rozlišení - 8/2011 [PDF 2,195kB]  Ostatní informace
 4.1.2012  2.2.2012    Směrnice časového rozlišení - 8/2011 [PDF 953kB]  Ostatní informace
 27.6.2016  9.9.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 05/2016 [PDF 455kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 20.12.2015  5.1.2016    Projekt - sociální zázemí budovy OÚ [PDF 1,458kB]  Ostatní informace
 28.1.2011  13.2.2011    Jednací řád zastupitelstva - 14/2011 [PDF 2,025kB]  Ostatní informace
 28.1.2011  13.2.2011    Jednací řád kontrolního výboru - 15/2011 [PDF 554kB]  Ostatní informace
 28.1.2011  13.2.2011    Jednací řád finančního výboru - 16/2011 [PDF 549kB]  Ostatní informace
 4.1.2011  13.2.2011    Organizační řád Obecního úřadu Blatce [PDF 2,187kB]  Ostatní informace
 31.10.2011  24.11.2011    Pravidla pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení  [PDF 533kB]  Ostatní informace
 10.5.2016  26.5.2016    Evidence razítek [PDF 379kB]  Ostatní informace
 28.1.2011  13.2.2011    Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce - 11 [PDF 833kB]  Ostatní informace
 4.1.2012  2.2.2012    Dodatek č. 1 - Pravidla pro poskytování cestvních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce [PDF 330kB]  Ostatní informace
 18.2.2013  21.3.2013    Dodatek č. 2 - Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce [PDF 329kB]  Ostatní informace
 10.7.2016  26.7.2016    Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě platné od 23.11.2007 o zajištění výkonu přestupkové agendy uzavřené mezi městem Doksy a obcí Blatce [PDF 590kB]  Ostatní informace
 28.11.2011  30.12.2011    Směrnice o vedení podrozvahy a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky  [PDF 2,070kB]  Ostatní informace
 28.1.2011  13.2.2011    Směrnice č. 12/2011 - o vnitřním kontrolním systému obce Blatce [PDF 994kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Směrnice o inventarizaci - 18/2011 [PDF 2,268kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Příl. č. 1 - Směrnice o inventarizaci [PDF 960kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Příl. č. 2 - Směrnice o inventarizaci [PDF 1,024kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Příl. č. 3 - Směrnice o inventarizaci [PDF 267kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Příl. č. 4a - Směrnice o inventarizaci [PDF 2,937kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Příl.č. 4b - Směrnice o inventarizaci [PDF 3,424kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Příl. č. 5 - Směrnice o inventarizaci [PDF 126kB]  Ostatní informace
 18.2.2011  8.3.2011    Požární řád  [PDF 961kB]  Ostatní informace
 20.1.2011  5.2.2011    Příl.č. 1 - Spisový a skartační řád obce Blatce [PDF 1,592kB]  Ostatní informace
 12.9.2016  14.10.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 7/2016 [PDF 491kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.9.2016  30.9.2016    OZV č. 5/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu [PDF 339kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.4.2016  13.5.2016    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 [PDF 4,101kB]  Ostatní informace
 25.6.2016  30.7.2016    Závěrečný účet za rok 2015 [PDF 2,550kB]  Rozpočet a finance
 8.5.2016  23.6.2016    Návrh - závěrečný účet za rok 2015 [PDF 2,484kB]  Rozpočet a finance
 5.10.2016  14.10.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Blatce - 13.10.2016 [PDF 213kB]  Ostatní informace
 19.10.2016  25.11.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 08/2016 [PDF 399kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 29.10.2016  14.11.2016    Dodatek č. 2 - k pravidlům pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení [PDF 247kB]  Ostatní informace
 16.11.2016  26.11.2016    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 25.11.2016 [PDF 253kB]  Ostatní informace
 29.11.2016  21.12.2016    Usnesení zastupitelstva obce - 09/2016 [PDF 487kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.12.2016  21.12.2016    Pozvánka na jednání zastupitelstva obce - 20.12.2016 [PDF 231kB]  Ostatní informace
 1.12.2016  20.12.2016    Návrh rozpočtového výhledu do roku 2019 [PDF 56kB]  Rozpočet a finance
 1.12.2016  20.12.2016    Návrh rozpočtu pro rok 2017 v §  [PDF 62kB]  Rozpočet a finance
 21.12.2016  6.1.2017    Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 1,897kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.12.2016  23.2.2017    Usnesení zastupitelstva obce - 10/2016 [PDF 426kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.2.2017  24.2.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce - 23.2.2017 [PDF 224kB]  Ostatní informace
 28.2.2017  6.4.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 01/2017 [PDF 491kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.2.2017  9.3.2017    Střednědobý výhled rozpočtu 2017 - 2019 [PDF 305kB]  Rozpočet a finance
 21.12.2017  5.1.2017    Schválený rozpočet v § pro rok 2017 [PDF 624kB]  Rozpočet a finance
 11.4.2017  26.4.2017    Obecně závazná vyhláška obce Blatce č. 1/2017 - o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství [PDF 789kB]  Vyhlášky a nařízení
 14.3.2017  29.7.2017    Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Projekt na rekonstrukci místních komunikací [PDF 719kB]  Ostatní informace
 17.3.2017  6.4.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2016 - 2.část  [PDF 1,814kB]  Ostatní informace
 29.3.2017  7.4.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  [PDF 234kB]  Ostatní informace
 10.4.2017  16.6.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 02/2017 [PDF 463kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.4.2017  28.4.2017    Schválené vodné Blatce, Tubož - 2017 [PDF 132kB]  Ostatní informace
 12.4.2017  28.4.2017    Evidence pálení [PDF 410kB]  Ostatní informace
 14.3.2017  30.6.2017    Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu - Prodloužení vodovodu Tubož [PDF 729kB]  Ostatní informace
 11.4.2017  26.4.2017    Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Blatce č. 1/2017 [PDF 2,019kB]  Vyhlášky a nařízení
 17.3.2017  6.4.2017    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Blatce za rok 2016 - 1. část [PDF 2,437kB]  Ostatní informace
 29.5.2017  14.6.2017    Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - 1. část [PDF 1,625kB]  Rozpočet a finance
 29.5.2017  14.6.2017    Návrh závěrečného účtu za rok 2016 - 2.část [PDF 1,138kB]  Rozpočet a finance
 7.6.2017  16.6.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce  [PDF 234kB]  Ostatní informace
 21.6.2017  25.8.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 03/2017 [PDF 435kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.6.2017  25.8.2017    Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 1 [PDF 1,018kB]  Rozpočet a finance
 16.6.2017  2.7.2017    Dodatek č. 1 k OZV č. 1/2016 [PDF 330kB]  Vyhlášky a nařízení
 8.8.2017  24.8.2017    Oznámení stavby - nová přípojka VN35 kV, umístění nové TS, umístění vrchního vedení VN a kabelového vedení VN a NN v zemi dle projektu vypracovaného společností ELMO Schoř s.r.o. [PDF 514kB]  Ostatní informace
 14.7.2012  30.7.2012    Závěrečný účet 2012 [PDF 1,077kB]  Rozpočet a finance
 14.7.2014  30.7.2014    Závěrečný účet 2014 [PDF 145kB]  Rozpočet a finance
 7.7.2017  7.8.2017    Schválený závěrečný účet za rok 2016 [PDF 6,068kB]  Rozpočet a finance
 16.8.2017  25.8.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce dne 24.8.2017 [PDF 215kB]  Ostatní informace
 25.8.2017  10.9.2017    Informace o počtu a sídle volebních [PDF 183kB]  Ostatní informace
 29.8.2017  20.10.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 04/2017 [PDF 330kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.9.2017  23.9.2017    Zasedání okrskové volební komise [PDF 251kB]  Ostatní informace
 24.9.2017  20.10.2017    Usnesení z veřejného zastupitelstva - 05/2017 [PDF 213kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 10.10.2017  19.10.2017    Pozvánka na jednání zastupitelstva - 18.10.2017 [PDF 297kB]  Ostatní informace
 23.10.2017  24.11.2017    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva - 06/2017 [PDF 465kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.10.2017  23.11.2017    Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 2 [PDF 750kB]  Rozpočet a finance
 14.11.2017  23.11.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupiteltva - 22.11.207 [PDF 238kB]  Ostatní informace
 27.11.2017  22.12.2017    Usnesení zastupitelstva obce Blatce - 7/2017 [PDF 708kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.11.2017  9.12.2017    Návrh rozpočtu v § pro 2018 [PDF 671kB]  Rozpočet a finance
 23.11.2017  9.12.2017    návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 202 [PDF 271kB]  Rozpočet a finance
 27.11.2017  13.12.2017    Volby - informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 162kB]  Ostatní informace
 29.11.2017  15.12.2017    Volby - jmenování zastupitele  [PDF 174kB]  Ostatní informace
 27.11.2017  22.12.2017    Revokace usnesení č. 6/2017  [PDF 213kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.11.2017  22.12.2017    Rozpočtové opatření č. 3 [PDF 414kB]  Rozpočet a finance
 13.12.2017  22.12.2017    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 21.12.2017 [PDF 202kB]  Ostatní informace
 8.12.2017  21.12.2017    Volba prezidenta republiky - první zasedání okrskové volební komise - 20.12.2017 [PDF 364kB]  Ostatní informace
 27.11.2017  13.12.2017    OZV 2/2017 - o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu [PDF 1,897kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.12.2017  16.2.2018    Usnesení zastupitelstva obce 8/2017 [PDF 244kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.1.2018  18.1.2018    Svoz komunálního odpadu pro rok 2018 [PDF 373kB]  Ostatní informace
 27.11.2017  13.12.2017    Volba prezidenta republiky - informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF 160kB]  Ostatní informace
 2.1.2018  18.1.2018    Informace o místním poplatku za komunální odpadu pro rok 2018 [PDF 180kB]  Ostatní informace
 2.1.2018  18.1.2018    Rozpočtové změny - rozpočtové opatření č. 4 [PDF 1,747kB]  Rozpočet a finance
 2.1.2018  18.1.2018    Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 [PDF 256kB]  Rozpočet a finance
 2.1.2018  18.1.2018    Schválený rozpočet v § pro rok 2018 [PDF 664kB]  Rozpočet a finance
 7.2.2018  16.2.2018    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 21.12.2017 [PDF 252kB]  Ostatní informace
 16.1.2018  1.2.2018    Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta [PDF 422kB]  Ostatní informace
 14.2.2018  3.3.2018    Odklad zasedání dne 15.2.2018 [PDF 42kB]  Ostatní informace
 14.2.2018  21.2.2018    Změna termínu zasedání z 15.2.2018 na 20.2.2018 [PDF 49kB]  Ostatní informace
 20.2.2018  15.4.2018    Oznámení o stanovení vodného [PDF 278kB]  Ostatní informace
 23.2.2018  30.3.2018    Usnesení zastupitelstva obce 01/2018 [PDF 682kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.2.2018  12.3.2018    Rozpočtové opatření č. 1 - 2018 [PDF 1,371kB]  Rozpočet a finance
 27.2.2018  15.3.2018    Informace - na základě zprávy Povodí Ohře [PDF 269kB]  Ostatní informace
 21.3.2018  30.3.2018    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 29.3.2018 [PDF 375kB]  Ostatní informace
 4.4.2018  10.5.2018    Usnesení zastupitelstva obce 02/2018 [PDF 556kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.4.2018  30.4.2018    Informace - hromadné očkování psů a koček [PDF 274kB]  Ostatní informace
 14.5.2018  29.6.2018    Usnesení zastupitelva obce 04/2018 [PDF 563kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.5.2018  11.5.2018    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 10.5.2018 [PDF 324kB]  Ostatní informace
 16.5.2018  1.6.2018    Dodatek č. 2 k OZV 1/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu a regulace hlučných činností [PDF 536kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.3.2018  5.4.2018    Územní rozhodnutí - Městský úřad Dubá - stavební úřad - I.část [PDF 4,802kB]  Ostatní informace
 14.5.2018  30.5.2018    2018 - Rozpočtové opatření č. 2 [PDF 1,010kB]  Rozpočet a finance
 17.4.2018  10.5.2018    Usnesení zastupitelva obce 03/2018 [PDF 628kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.6.2018  28.6.2018    Návrh - Závěrečný účet za rok 2017 [PDF 4,168kB]  Rozpočet a finance
 20.6.2018  29.6.2018    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 28.6.2018 [PDF 319kB]  Ostatní informace
 4.6.2018  20.6.2018    Opatření č. 1/2018 [PDF 274kB]  Ostatní informace
 25.5.2018  10.6.2018    Informace - GDPR [PDF 367kB]  Ostatní informace
 4.6.2018  28.6.2018    Usnesení zastupitelstva obce 05/2018 [PDF 237kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 27.6.2018  13.7.2018    Dodatek č. 1 k opatření č. 1 [PDF 202kB]  Ostatní informace
 29.6.2018  14.9.2018    Usnesení zastupitelstva obce 06/2018 [PDF 556kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.7.2018  14.9.2018    Usnesení zastupitelstva obce 07/2018 [PDF 412kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.7.2018  28.7.2018    Schválený závěrečný účet za rok 2017 [PDF 5,304kB]  Rozpočet a finance
 27.7.2018  14.9.2018    Usnesení zastupitelstva obce 08/2018 [PDF 345kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.8.2018  19.8.2018    Opatření č. 2 [PDF 373kB]  Ostatní informace
 28.8.2018  13.9.2018    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva - 13.9.2018 [PDF 377kB]  Ostatní informace
 28.8.2018  1.10.2018    Sběrový den - 30.9.2018 [PDF 495kB]  Ostatní informace
 17.9.2018  3.10.2018    Usnesení zastupitelstva obce 09/2018 [PDF 690kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.9.2018  3.10.2018    Rozpočtové opatření č. 3 [PDF 2,175kB]  Rozpočet a finance
 21.9.2018  7.10.2018    Rozloučení s letošním horkým létem [PDF 474kB]  Ostatní informace
 6.10.2018  22.10.2018    Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 5.10.-6.10.2018 [PDF 781kB]  Ostatní informace
 9.10.2018  25.10.2018    Ztráty a nálezy [PDF 340kB]  Ostatní informace
 22.10.2018  28.10.2018    SETKÁNÍ U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLÍKY  [PDF 571kB]  Ostatní informace
 26.10.2018  11.11.2018    Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Blatce [PDF 641kB]  Ostatní informace
 9.11.2018  22.12.2018    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 10/2018 [PDF 930kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.11.2018  22.12.2018    Rozpočtové opatření č. 3 [PDF 715kB]  Rozpočet a finance
 26.11.2018  22.12.2018    Výzva k podání cenové nabídky v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu  [PDF 1,518kB]  Ostatní informace
 26.11.2018  22.12.2018    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 11/2018 [PDF 360kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.12.2018  21.12.2018    Návrh rozpočtu v § rok 2019 [PDF 1,145kB]  Rozpočet a finance
 5.12.2018  21.12.2018    návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 [PDF 451kB]  Rozpočet a finance
 13.12.2018  22.12.2018    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 21.12.2018 [PDF 395kB]  Ostatní informace
 28.12.2018  13.1.2019    Schválený rozpočet v § pro rok 2019 [PDF 1,088kB]  Rozpočet a finance
 28.12.2018  13.1.2019    Střednědobý výhled rozpočtu 2020,2021 [PDF 447kB]  Rozpočet a finance
 4.1.2019  8.2.2019    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 1/2019 [PDF 374kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.1.2019  20.1.2019    OZV č. 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  [PDF 3,369kB]  Vyhlášky a nařízení
 5.11.2018  21.12.2018    Vyhlášení záměru prodeje pozemků - příloha  [PDF 998kB]  Ostatní informace
 29.1.2019  8.2.2019    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 21.12.2018 [PDF 322kB]  Ostatní informace
 31.12.2018  16.1.2019    Rozpočtové opatření č. 5 [PDF 1,868kB]  Rozpočet a finance
 9.11.2018  22.12.2018    Rozpočtové opatření č. 4 [PDF 1,148kB]  Rozpočet a finance
 13.2.2019  28.2.2019    Pozvánka na veřejné setkání občanů - seznámení s projektem dotace Národního programu životního prostředí - domovní čistirný odpadních vod  [PDF 530kB]  Ostatní informace
 4.1.2019  20.1.2019    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 [PDF 5,355kB]  Rozpočet a finance
 12.2.2019  28.2.2019    Rozpočtové opatření č. 1 - 2019 [PDF 587kB]  Rozpočet a finance
 4.1.2019  20.3.2019    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 - 2.část [PDF 3,373kB]  Rozpočet a finance
 4.1.2019  20.1.2019    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018 - 3. část [PDF 2,812kB]  Rozpočet a finance
 12.3.2019  21.4.2019    Sběrový den - 20.4.2019 [PDF 528kB]  Ostatní informace
 29.3.2019  14.4.2019    Informace o sídle volebního okrsku - volby do Evropského parlamentu - 25. - 26.5.2019 [PDF 319kB]  Ostatní informace
 2.4.2019  12.4.2019    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 11.4.2019 [PDF 403kB]  Ostatní informace
 8.4.2019  24.4.2019    Pozvánka na Velikonoční zábavu [PDF 538kB]  Ostatní informace
 11.6.2019  27.6.2019    Návrh - Závěrečný účet za rok 2018 - 2. část  [PDF 2,411kB]  Rozpočet a finance
 16.4.2019  24.5.2019    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 3/2019 [PDF 947kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 7.5.2019  23.5.2019    Oznámení o době a konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 481kB]  Ostatní informace
 26.4.2019  24.5.2019    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 4/2019 [PDF 494kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.5.2019  24.5.2019    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 23.5.2019 [PDF 487kB]  Ostatní informace
 24.5.2019  9.6.2019    Rozpočtové opatření č. 2 - 2019 [PDF 1,027kB]  Rozpočet a finance
 28.5.2019  27.6.2019    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 5/2019 [PDF 518kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.6.2019  27.6.2019    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - 2. část [PDF 5,738kB]  Ostatní informace
 11.6.2019  27.6.2019    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření  [PDF 4,402kB]  Ostatní informace
 27.12.2018  8.2.209    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 12/2018 [PDF 798kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.2.2019  12.4.2019    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 2/2019 [PDF 493kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.6.2019  27.6.2019    Návrh - Závěrečný účet za rok 2018 - 1. část [PDF 4,925kB]  Rozpočet a finance
 18.6.2019  27.6.2019    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 26.6.2019 [PDF 546kB]  Ostatní informace
 2.7.2019  6.9.2019    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 6/2019 [PDF 1,100kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.7.2019  18.7.2019    Schválený závěrečný účet za rok 2018 - I. část [PDF 4,530kB]  Rozpočet a finance
 2.7.2019  18.7.2019    Schválený závěrečný účet za rok 2018 - II. část [PDF 3,356kB]  Rozpočet a finance
 27.6.2019  13.7.2019    Obecně závazná směrnice č. 1/2019  [PDF 384kB]  Vyhlášky a nařízení
 27.6.2019  13.7.2019    Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o nočním klidu [PDF 2,557kB]  Vyhlášky a nařízení
 27.6.2019  13.7.2019    Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o regulaci hlučných činnosti [PDF 2,822kB]  Vyhlášky a nařízení
 27.6.2019  13.7.2019    Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se stanovují pravidla pro pobyh psů na veřejném prostranství  [PDF 2,637kB]  Vyhlášky a nařízení
 27.6.2019  13.7.2019    Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Blatce [PDF 5,217kB]  Vyhlášky a nařízení
 27.6.2019  13.7.2019    Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2016, o údržbě veřejné zeleně [PDF 927kB]  Vyhlášky a nařízení
 28.8.2019  6.9.2019    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 5.9.2019 [PDF 606kB]  Ostatní informace
 29.8.2019  14.9.2019    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 8/2019 [PDF 620kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 31.7.2019  6.9.2019    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 7/2019 [PDF 603kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.9.2019  11.10.2019    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 9/2019 [PDF 768kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.10.2019  11.10.2019    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 10.10.2019 [PDF 436kB]  Ostatní informace
 14.10.2019  29.11.2019    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 10/2019 [PDF 830kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 14.10.2019  30.10.2019    Rozpočtové opatření č. 4 - 2019 [PDF 687kB]  Rozpočet a finance
 9.9.2019  25.9.2019    Rozpočtové opatření č. 3 - 2019 [PDF 1,666kB]  Rozpočet a finance
 20.11.2019  29.11.2019    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 28.11.2019 [PDF 317kB]  Ostatní informace
 20.11.2019  1.12.2019    Pozvánka - Advent 2019 - 30.11.2019 [PDF 423kB]  Ostatní informace
 4.12.2019  13.12.2019    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 12.12.2019 [PDF 40kB]  Ostatní informace
 29.11.2019  15.12.2019    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.10.2019 [PDF 3,986kB]  Rozpočet a finance
 29.11.2019  8.12.2019    Pozvánka - Mikulášské radovánky - 7.12.2019 [PDF 431kB]  Ostatní informace
 25.11.2019  11.12.2019    návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 [PDF 56kB]  Rozpočet a finance
 25.11.2019  11.12.2019    Návrh rozpočtu v § rok 2020 [PDF 65kB]  Rozpočet a finance
 3.12.2019  19.12.2019    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 11/2019 [PDF 478kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 3.2.2020  19.2.2020    Směrnice o zadávání věřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2020 [PDF 4,119kB]  Vyhlášky a nařízení
 27.12.2019  12.1.2020    OZV 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromžďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  [PDF 4,160kB]  Vyhlášky a nařízení
 2.2.2020  20.2.2020    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 1/2020 [PDF 685kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.1.2020  18.1.2020    Rozpočtové opatření č. 6 - 2019 [PDF 1,379kB]  Rozpočet a finance
 16.12.2019  20.2.2020    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 12/2019 [PDF 787kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 16.12.2019  20.2.2020    Schválený rozpočet v § pro rok 2020 [PDF 1,427kB]  Rozpočet a finance
 16.12.2019  20.2.2020    Střednědobý výhled rozpočtu 2021,2022 [PDF 597kB]  Rozpočet a finance
 16.12.2019  1.1.2020    Rozpočtové opatření č. 5 - 2019 [PDF 1,573kB]  Rozpočet a finance
 27.12.2019  20.2.2020    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 13/2019 [PDF 598kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 12.2.2020  21.2.2020    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 20.2.2020 [PDF 400kB]  Ostatní informace
 26.2.2020  9.4.2020    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 2/2020 [PDF 952kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.3.2020  9.4.2020    Revokace usnesení č. 2/2020 [PDF 521kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.4.2020  22.4.2020    Sdělení - zrušení zasedání, změna úředních hodin [PDF 311kB]  Ostatní informace
 7.4.2020  23.4.2020    Sdělení - odečet vodného [PDF 47kB]  Ostatní informace
 8.4.2020  17.4.2020    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 16.4.2020 [PDF 373kB]  Ostatní informace
 20.5.2020  29.5.2020    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 28.5.2020 [PDF 565kB]  Ostatní informace
 22.4.2020  29.5.2020    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 4/2020 [PDF 907kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.3.2021  30.4.2021    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 2/2021 [PDF 648kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.6.2020  17.6.2020    Návrh - Závěrečný účet za rok 2019 - 1. část [PDF 4,266kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2020  17.6.2020    Návrh - Závěrečný účet za rok 2019 - 2. část [PDF 2,877kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2020  21.6.2020    Sdělení - odečet vodného [PDF 210kB]  Ostatní informace
 2.2.2020  18.2.2020    Rozpočtové opatření č. 1 - 2020 [PDF 794kB]  Rozpočet a finance
 4.6.2020  20.6.2020    OZV 2/2020 - o místním poplatku z pobytu [PDF 3,997kB]  Vyhlášky a nařízení
 12.6.2020  27.6.2020    Akce - 27.6.2020 [PDF 536kB]  Ostatní informace
 17.6.2020  26.6.2020    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 25.6.2020 [PDF 415kB]  Ostatní informace
 30.6.2020  16.7.2020    OZV 3/2020 - kterou se zrušují některé OZV obce Blatce [PDF 3,909kB]  Vyhlášky a nařízení
 30.6.2020  16.7.2020    Rozpočtové opatření č. 2 - 2020 [PDF 1,381kB]  Rozpočet a finance
 30.6.2020  16.7.2020    Schválený závěrečný účet za rok 2019 - I. část [PDF 2,576kB]  Rozpočet a finance
 30.6.2020  16.7.2020    Schválený závěrečný účet za rok 2019 - II. část [PDF 1,715kB]  Rozpočet a finance
 14.7.2020  29.7.2020    Svozový kalendář od července 2020 [PDF 575kB]  Ostatní informace
 15.8.2020  31.8.2020    Informace o volbách do Senátu Parlamentu České republiky  [PDF 238kB]  Ostatní informace
 15.8.2020  31.8.2020    Informace o volbách do Zastupitelstva Libereckého kraje  [PDF 226kB]  Ostatní informace
 25.8.2020  4.9.2020    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 3.9.2020 [PDF 316kB]  Ostatní informace
 31.8.2020  20.9.2020    Informace - výlet Chrastava - 19.9.2020 [PDF 432kB]  Ostatní informace
 26.9.2011  27.10.2011    Směrnice o inventarizaci - 1/2011 [PDF 3,320kB]  Ostatní informace
 8.9.2020  23.10.2020    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 7/2020 [PDF 861kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.9.2020  23.10.2020    Rozpočtové opatření č. 3 - 2020 [PDF 1,961kB]  Rozpočet a finance
 18.9.2020  4.10.2020    Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 5/2012 až 5/2016  [PDF 3,786kB]  Ostatní informace
 18.9.2020  4.10.2020    Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Blatce pro období 5/2016 až 5/2020  [PDF 3,506kB]  Ostatní informace
 14.10.2020  23.10.2020    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 22.10.2020 [PDF 316kB]  Ostatní informace
 27.10.2020  27.11.2020    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 8/2020 [PDF 922kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.11.2020  10.12.2020    Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Blatce [PDF 1,215kB]  Ostatní informace
 18.11.2020  27.11.2020    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 26.11.2020 [PDF 438kB]  Ostatní informace
 1.12.2020  18.12.2020    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 9/2020 [PDF 707kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.12.2020  17.12.2020    Rozpočtové opatření č. 4- 2020 [PDF 1,665kB]  Rozpočet a finance
 1.12.2020  17.12.2020    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - Fin 2-12 M - 1. část [PDF 6,776kB]  Rozpočet a finance
 1.12.2020  17.12.2020    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - Fin 2-12 M - 2. část [PDF 5,385kB]  Rozpočet a finance
 1.12.2020  17.12.2020    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - Fin 2-12 M - 3. část [PDF 1,091kB]  Rozpočet a finance
 1.12.2020  18.12.2020    Návrh - Rozpočet 2021 v členění na závazné ukazatele [PDF 1,574kB]  Rozpočet a finance
 1.12.2020  18.12.2020    Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 [PDF 615kB]  Rozpočet a finance
 8.12.2020  18.12.2020    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 17.12.2020 [PDF 355kB]  Ostatní informace
 18.12.2020  12.2.2021    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 10/2020 [PDF 1,001kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.12.2020  2.1.2021    OZV 4/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů [PDF 3,548kB]  Vyhlášky a nařízení
 18.12.2020  3.1.2021    Schválený rozpočet v § 2021 [PDF 1,487kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2020  3.1.2021    Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022 - 2023 [PDF 589kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2021  3.1.2021    Rozpočtové opatření č. 5- 2020 [PDF 1,909kB]  Rozpočet a finance
 14.1.2021  30.4.2021    Informace o odpadovém hospodářství v roce 2021 [PDF 1,670kB]  Ostatní informace
 15.1.2021  31.1.2021    Rozpočtové opatření č. 6-2020 [PDF 1,093kB]  Rozpočet a finance
 22.11.2020  8.12.2020    Informace - I. etapa opravy místní komunikace Blatce [PDF 185kB]  Ostatní informace
 30.6.2020  3.9.2020    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 6/2020 [PDF 567kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 1.2.2021  12.2.2021    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 11.2.2021 [PDF 96kB]  Ostatní informace
 15.2.2021  26.3.2021    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 1/2021 [PDF 603kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 19.2.2021  7.3.2021    Pravidla pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení  [PDF 953kB]  Ostatní informace
 17.2.2021  3.3.2021    OZV 1/2021 - o místním poplatku z pobytu [PDF 1,679kB]  Vyhlášky a nařízení
 17.3.2021  26.3.2021    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 25.3.2021 [PDF 292kB]  Ostatní informace
 26.3.2021  11.4.2021    Návrh - Závěrečný účet za rok 2020  [PDF 4,330kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2020  26.6.2020    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 5/2020 [PDF 594kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 30.3.2021  15.4.2021    Rozpočtové opatření č. 1 - 2021 [PDF 1,407kB]  Ostatní informace
 21.4.2021  30.4.2021    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 29.4.2021 [PDF 308kB]  Ostatní informace
 4.5.2021  25.6.2021    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 3/2021 [PDF 444kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.5.2021  23.5.2021    Informace - odečet vodného [PDF 187kB]  Ostatní informace
 5.5.2021  21.5.2021    Závěrečný účet za rok 2020 - schválený  [PDF 4,512kB]  Rozpočet a finance
 31.5.2021  16.6.2021    Výzva k převzetí nálezu [PDF 300kB]  Ostatní informace
 16.6.2021  25.6.2021    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 24.6.2021 [PDF 246kB]  Ostatní informace
 28.6.2021  17.9.2021    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 4/2021 [PDF 393kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 28.6.2021  14.7.2021    Rozpočtové opatření č. 2 - 2021 [PDF 937kB]  Rozpočet a finance
 20.8.2021  5.9.2021    Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 2021 [PDF 224kB]  Ostatní informace
 8.9.2021  17.9.2021    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 16.9.2021 [PDF 282kB]  Ostatní informace
 21.9.2021  12.11.2021    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 5/2021 [PDF 695kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.9.2021  7.10.2021    Rozpočtové opatření č. 3 - 2021 [PDF 1,487kB]  Rozpočet a finance
 22.9.2021  8.10.2021    Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [PDF 329kB]  Ostatní informace
 27.9.2021  10.10.2021    Informace - VO a NO [PDF 347kB]  Ostatní informace
 3.11.2021  12.11.2021    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 11.11.2021 [PDF 543kB]  Ostatní informace
 17.11.2021  17.12.2021    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 6/2021 [PDF 768kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.12.2021  11.2.2022    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 7/2021 [PDF 595kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.11.2021  3.12.2021    OZV 3/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  [PDF 1,542kB]  Vyhlášky a nařízení
 21.11.2021  7.12.2021    Přehled sběrných míst [PDF 1,251kB]  Ostatní informace
 21.11.2021  7.12.2021    Přehled sběrných míst- 2. část  [PDF 193kB]  Ostatní informace
 20.11.2021  5.12.2021    Rozpočtové opatření č. 4 - 2021 [PDF 2,802kB]  Rozpočet a finance
 24.11.2021  10.12.2021    Oznámení - zrušení akcí [PDF 181kB]  Ostatní informace
 30.11.2021  16.12.2021    Návrh - Rozpočet 2022 [PDF 993kB]  Rozpočet a finance
 30.11.2021  16.12.2021    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 - 1.část [PDF 4,737kB]  Rozpočet a finance
 30.11.2021  16.12.2021    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 - 2.část [PDF 3,317kB]  Rozpočet a finance
 30.11.2021  16.12.2021    Návrh - Střednědobý výhled do roku 2024  [PDF 386kB]  Rozpočet a finance
 8.12.2021  17.12.2021    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 16.12.2021 [PDF 301kB]  Ostatní informace
 17.11.2021  3.12.2021    OZV 2/2021 - o obecním systému odpadového hospodářství na území obce Blatce [PDF 1,753kB]  Vyhlášky a nařízení
 19.12.2021  3.1.2022    Schválený rozpočet v § 2022 [PDF 999kB]  Rozpočet a finance
 19.12.2021  3.1.2022    Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2024 [PDF 368kB]  Rozpočet a finance
 19.12.2021  3.1.2022    Rozpočtové opatření č. 5- 2021 [PDF 1,063kB]  Rozpočet a finance
 5.1.2022  21.1.2022    Rozpočtové opatření č. 6- 2021 [PDF 947kB]  Rozpočet a finance
 28.12.2021  13.1.2022    Pravidla pro poskytování finančních příspěvků, věcných darů a občerstvení od 1.1.2022 [PDF 1,236kB]  Ostatní informace
 1.2.2022  11.2.2022    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 10.2.2022 [PDF 293kB]  Ostatní informace
 15.2.2022  8.4.2022    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 1/2022 [PDF 609kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 2.3.2022  18.3.2022    POMOC UKRAJINĚ [PDF 922kB]  Ostatní informace
 14.3.2022  10.4.2022    Sběrový den - 9.4.2022 [PDF 166kB]  Ostatní informace
 29.3.2022  8.4.2022    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 7.4.2022 [PDF 251kB]  Ostatní informace
 8.4.2022  3.6.2022    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 2/2022 [PDF 629kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 11.4.2022  27.4.2022    Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Blatce, který má být zvolen pro volební období 2022-2026 [PDF 240kB]  Ostatní informace
 22.6.2022  2.9.2022    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 4/2022 [PDF 376kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.5.2022  22.5.2022    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 [PDF 803kB]  Rozpočet a finance
 17.5.2022  2.6.2022    Návrh - Závěrečný účet za rok 2021 [PDF 3,861kB]  Rozpočet a finance
 24.5.2022  3.6.2022    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 2.6.2022 [PDF 316kB]  Ostatní informace
 6.6.2022  2.9.2022    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 3/2022 [PDF 538kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.6.2022  22.6.2022    Rozpočtové opatření č. 1 - 2022 [PDF 1,235kB]  Rozpočet a finance
 6.6.2022  22.6.2022    Schválený závěrečný účet za rok 2021 [PDF 3,978kB]  Rozpočet a finance
 26.4.2022  26.5.2022    Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam čj. 611604/22/2600-11460-507374 zpřístupněn k nahlédnutí [PDF 483kB]  Vyhlášky a nařízení
 23.7.2022  9.8.2022    Opatření č. 1/2022 - zákaz používání obecní vody k zalévání, mytí aut a napouštění bazénů [PDF 267kB]  Ostatní informace
 22.7.2022  7.8.2022    Informace o počtu a sídle volebních okrsků  [PDF 234kB]  Ostatní informace
 11.10.2022  21.10.2022    Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Blatce [PDF 409kB]  Ostatní informace
 20.8.2022  4.9.2022    Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce  [PDF 1,252kB]  Ostatní informace
 17.8.2022  2.9.2022    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 5/2022 [PDF 364kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.8.2022  2.9.2022    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 1.9.2022 [PDF 299kB]  Ostatní informace
 26.3.2023  23.4.2023    Informace - sběrový den VO a NO - 22.4.2023 [PDF 316kB]  Ostatní informace
 6.9.2022  22.9.2022    Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška 5/2019 [PDF 350kB]  Vyhlášky a nařízení
 6.9.2022  22.9.2022    Rozpočtovné opatření č. 2 - 2022 [PDF 1,002kB]  Rozpočet a finance
 21.10.2022  11.11.2022    Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Blatce - 7/2022 - 20.10.2022 [PDF 16,564kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 21.10.2022  11.11.2022    Rozpočtové opatření č. 3 - 2022 [PDF 572kB]  Rozpočet a finance
 2.11.2022  11.11.2022    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 10.11.2022 [PDF 159kB]  Ostatní informace
 27.10.2022  11.11.2022    Oprava usnesení č. 7/2022 [PDF 61kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 13.11.2022  29.11.2022    Návrh - Rozpočet 2023 [PDF 140kB]  Rozpočet a finance
 17.11.2022  16.12.2022    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 8/2022 [PDF 213kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.11.2022  16.12.2022    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 9/2022 [PDF 199kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 17.11.2022  3.12.2022    Rozpočtové opatření č. 4 - 2022 [PDF 140kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2022  3.1.2023    Stanovení vodného pro rok 2023 [PDF 276kB]  Ostatní informace
 18.12.2022  17.2.2023    Usnesení z veřejného zasedání - 10/2022 [PDF 793kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.12.2022  11.12.2022    Mikulášská nadílka - 10.12.2022 [PDF 7,129kB]  Ostatní informace
 2.12.2022  31.12.2022    Upozornění - změna úředních hodin - 23.12. a 30.12.2022 [PDF 5,977kB]  Ostatní informace
 4.12.2022  16.12.2022    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 15.12.2022 [PDF 6,460kB]  Ostatní informace
 28.11.2022  14.1.2023    Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volba prezidenta republiky [PDF 270kB]  Ostatní informace
 18.12.2022  3.1.2023    Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025 [PDF 239kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2022  3.1.2023    Schválený rozpočet v § 2023 [PDF 252kB]  Rozpočet a finance
 18.12.2022  3.1.2023    Rozpočtové opatření č. 5 -2022 [PDF 144kB]  Rozpočet a finance
 19.12.2022  4.1.2023    Svolání prvního zasedání okrskové volební komise  [PDF 714kB]  Ostatní informace
 21.12.2022  6.1.2023    Výstraha ČHMÚ [PDF 111kB]  Ostatní informace
 29.12.2022  14.1.2023    Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta [PDF 378kB]  Ostatní informace
 6.1.2023  28.1.2023    Upozornění - zrušení úředních hodin - 13.1.2022 a 27.1.2023 [PDF 6,312kB]  Ostatní informace
 18.1.2023  3.2.2023    Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volba prezidenta  [PDF 280kB]  Ostatní informace
 18.12.2022  3.1.2023    Jednací řád zastupitelstva obce Blatce schválený usnesením č. 10/2022 ze dne 15.12.2022 [PDF 3,776kB]  Ostatní informace
 4.2.2023  20.2.2023    Rozpočtové opatření č. 6 -2022 [PDF 142kB]  Rozpočet a finance
 8.3.2023  24.3.2023    Prodej palivového dříví pro občany obce Blatce [PDF 97kB]  Ostatní informace
 18.2.2023  14.4.2023    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 1/2023 [PDF 472kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.2.2023  6.3.2023    Pravidla pro poskytování finančních příspěvků a věcných darů  [PDF 397kB]  Ostatní informace
 18.2.2023  6.3.2023    Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva obce Blatce [PDF 570kB]  Ostatní informace
 18.2.2023  6.3.2023    Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva a zaměstnancům obce [PDF 725kB]  Ostatní informace
 18.2.2023  6.3.2023    Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva obce Blatce [PDF 567kB]  Ostatní informace
 10.2.2023  17.2.2023    Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Blatce - 16.2.2023 [PDF 450kB]  Ostatní informace
 27.2.2023  14.4.2023    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 2/2023 [PDF 6,110kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 5.3.2023  21.3.2023    rozpočtové opatření 1-2023 [PDF 139kB]  Rozpočet a finance
 20.3.2023  14.4.2023    Usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce - 3/2023 [PDF 501kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 6.9.2022  22.9.2022    Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce - 6/2022 [PDF 665kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.3.2023  8.4.2023    Upozornění - zrušení úředních hodin - 7.4.2023 [PDF 276kB]  Ostatní informace
 24.3.2023  9.4.2023    Informace - odečet stavu vodoměrů - 8.4.2023 [PDF 264kB]  Ostatní informace
 6.4.2023  14.4.2023    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 13.4.2023 [PDF 597kB]  Ostatní informace
 13.11.2022  17.12.2022    Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu roky do roku 2025 [PDF 136kB]  Rozpočet a finance
 22.4.2023  16.6.2023    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 4/2023 [PDF 881kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 24.4.2023  10.5.2023    Rozpočtové opatření č. 2-2023 [PDF 147kB]  Rozpočet a finance
 30.4.2023  9.5.2023    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 30.4.2023 [PDF 215kB]  Ostatní informace
 12.5.2023  16.6.2023    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 5/2023 [PDF 271kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 9.5.2023  25.5.2023    Rozpočtové opatření č. 3-2023 [PDF 202kB]  Rozpočet a finance
 26.5.2023  23.6.2023    Přílohy k návrhu Závěrečný účet za rok 2022 - Obec Blatce [PDF 586kB]  Rozpočet a finance
 26.5.2023  23.6.2023    Návrh - Závěrečný účet za rok 2022 - Obec Blatce [PDF 5,136kB]  Rozpočet a finance
 8.6.2023  16.6.2023    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 15.6.2023 [PDF 454kB]  Ostatní informace
 23.6.2023  8.9.2023    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 6/2023 [PDF 882kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 23.6.2023  10.7.2023    Závěrečný účet za rok 2022 [PDF 5,177kB]  Rozpočet a finance
 19.9.2023  5.10.2023    Rozpočtové opatření č. 4-2023 [PDF 138kB]  Rozpočet a finance
 30.8.2023  8.9.2023    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 7.9.2023 [PDF 362kB]  Ostatní informace
 15.9.2023  27.10.2023    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 7/2023 [PDF 781kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.10.2023  15.10.2023    Informace - sběrový den VO a NO - 14.10.2023 [PDF 339kB]  Ostatní informace
 19.10.2023  27.10.2023    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 26.10.2023 [PDF 433kB]  Ostatní informace
 4.11.2023  20.11.2023    Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce - p.p.č. 1219/2 kat. úz. Tubož [PDF 532kB]  Ostatní informace
 3.11.2023  23.12.2023    Informace - zrušení úředních hodin 17.11.2023 a 22.12.2023 [PDF 298kB]  Ostatní informace
 3.11.2023  8.12.2023    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 8/2023 [PDF 557kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 4.11.2023  20.11.2023    Příloha k Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce - p.p.č. 1219/2 kat. úz. Tubož [PDF 997kB]  Ostatní informace
 20.11.2023  6.12.2023    Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 [PDF 268kB]  Rozpočet a finance
 20.11.2023  6.12.2023    Návrh Rozpočtu v § 2024 [PDF 184kB]  Rozpočet a finance
 29.11.2023  8.12.2023    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 7.12.2023 [PDF 157kB]  Ostatní informace
 15.12.2023  26.1.2023    Usnesení ze zasedání zastupitelstva - 9/2023 [PDF 939kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 15.12.2023  31.12.2023    Rozpočtové opatření č. 5-2023 [PDF 1,384kB]  Rozpočet a finance
 15.12.2023  31.12.2023    Střednědobý výhled rozpočtu 2025 - 2026 [PDF 500kB]  Rozpočet a finance
 15.12.2023  31.12.2023    Schválený rozpočet - rok 2024 [PDF 878kB]  Rozpočet a finance
 15.12.2023  26.1.2024    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 9/2023 [PDF 939kB]  Rozpočet a finance
 15.12.2023  31.12.2023    Obecně závazná vyhláška obce Blatce č. 1/2023 k ochraně veřejné zeleně a zajištění čistoty na územní obce Blatce [PDF 1,018kB]  Vyhlášky a nařízení
 20.3.2023  14.4.2023    Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - p.p.č. 641/5 a 996/9 k.ú. Houska [PDF 404kB]  Ostatní informace
 15.12.2023  31.12.2023    Vodné pro rok 2024 [PDF 304kB]  Ostatní informace
 15.12.2023  1.1.2024    Oznámení o záměru obce prodat movitý majetek ve vlastnictví obce - KRBOVÁ KAMNA [PDF 1,323kB]  Ostatní informace
 15.12.2023  1.1.2024    Příloha k Oznámení o záměru obce prodat movitý majetek ve vlastnictví obce - KRBOVÁ KAMNA [PDF 276kB]  Ostatní informace
 2.2.2024  15.3.2024    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 1/2024 [PDF 545kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 18.1.2024  26.1.2024    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 25.1.2024 [PDF 746kB]  Ostatní informace
 14.1.2024  30.1.2024    Rozpočtové opatření č. 6-2023 [PDF 57kB]  Rozpočet a finance
 2.2.2024  18.2.2024    Rozpočtové opatření č. 1-2024 [PDF 1,259kB]  Rozpočet a finance
 2.2.2024  18.2.2024    Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - pozemek p.č. 92/1 a 1013/1 k.ú. Houska [PDF 428kB]  Ostatní informace
 2.2.2024  18.2.2024    Oznámení o zahájení správního řízení ve věci - I. Návrh na uznání společenstevní honitby Beškov dle ustanovení § 18 II. Registrace honebního společenstva Blatce III. Přičlenění honebních pozemků z moci úřední o celkové výmě [PDF 1,561kB]  Ostatní informace
 15.12.2023  31.12.2023    Obecně závazná vyhláška obce Blatce č. 2/2023, kterou se vydává Požární řád obce Blatce [PDF 1,186kB]  Vyhlášky a nařízení
 8.3.2024  5.4.2024    Služby kominíka 6.4.2024 [PDF 331kB]  Ostatní informace
 6.3.2024  15.3.2024    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 14.3.2024 [PDF 573kB]  Ostatní informace
 22.3.2024  26.4.2024    Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce - 2/2024 [PDF 612kB]  Usnesení zastupitelstva obce
 8.4.2024  21.4.2024    Informace - sběrový den VO a NO - 20.4.2024 [PDF 345kB]  Ostatní informace
 9.4.2024  26.4.2024    Návrh - Závěrečný účet za rok 2023 - Obec Blatce - příloha č. 2 - Rozvaha [PDF 88kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2024  26.4.2024    Návrh - Závěrečný účet za rok 2023 - Obec Blatce  [PDF 1,775kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2024  26.4.2024    Návrh - Závěrečný účet za rok 2023 - Obec Blatce - příloha č. 1 - FIN 2-12 M [PDF 205kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2024  26.4.2024    Návrh - Závěrečný účet za rok 2023 - Obec Blatce - příloha č. 3 - Výkaz zisku a ztráty [PDF 69kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2024  26.4.2024    Návrh - Závěrečný účet za rok 2023 - Obec Blatce - příloha č. 4 - příloha [PDF 82kB]  Rozpočet a finance
 9.4.2024  26.4.2024    Návrh - Závěrečný účet za rok 2023 - Obec Blatce - příloha č. 5 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 [PDF 740kB]  Rozpočet a finance
 17.4.2024  26.4.2024    Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Blatce - 25.4.2024 [PDF 574kB]  Ostatní informace
 15.3.2024  31.3.2024    Informace - odečet stavu vodoměrů - 30.3.2024 [PDF 282kB]  Ostatní informace
 15.3.2024  30.3.2024    Informace - rušení úředních hodin - 29.3.2024 [PDF 305kB]  Ostatní informace
 8.3.2024  7.4.2024    Služby kominíka 6.4.2024 [PDF 331kB]  Ostatní informace
 23.4.2024  9.5.2024    Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do Evropského parlamentu [PDF 393kB]  Ostatní informace
 28.4.2024  14.5.2024    Závěrečný účet za rok 2023 [PDF 4,989kB]  Rozpočet a finance
 28.4.2024  14.5.2024    Rozpočtové opatření č. 2-2024 [PDF 673kB]  Rozpočet a finance
 10.5.2024  26.5.2024    Volby do Evropského parlamentu - první zasedání okrskové komise - 16.5.2024 [PDF 651kB]  Ostatní informace
 23.5.2024  8.6.2024    Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF 486kB]  Ostatní informace
 7.6.2013  30.11.2013  1662013  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 [PDF 4,674kB]  Rozpočet a finance
 13.9.2018  28.9.2018  MUCL/99493/2018  Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozuna pozemní komunikaci [PDF 3,072kB]  Vyhlášky a nařízení
 19.9.2012  5.10.2012  OÚB1I397/20 10-OÚB1I79/20 12  Oznámení o vedení správního řízení  [PDF 2,233kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 30.4.2013  16.5.2013  OÚB1I397120 10-0001179120 12 -11  OZNÁMENÍ o pokračování správního řízení a o nařízení ústního jednání [PDF 2,005kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.5.2023  15.6.2023  OÚBl/209/2023  Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - p.p.č. 1424/5 k.ú. Blatce [PDF 490kB]  Ostatní informace
 26.5.2023  15.6.2023  OÚBl/209/2023  Příloha k Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce - p.p.č. 1424/5 k.ú. Blatce [PDF 1,085kB]  Ostatní informace
 26.5.2023  15.6.2023  OÚBl/210/2023  Příloha č. 1 k Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce - p.p.č. 1006/2 k.ú. Houska [PDF 770kB]  Ostatní informace
 26.5.2023  15.6.2023  OÚBl/210/2023  Příloha č. 2 k Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce - p.p.č. 1006/2 k.ú. Houska [PDF 1,710kB]  Ostatní informace
 26.5.2023  15.6.2023  OÚBl/210/2023  Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce - p.p.č. 1006/2 k.ú. Houska [PDF 620kB]  Ostatní informace
 5.11.2018  21.12.2018  OÚBl/257/2018  Vyhlášení záměru prodeje pozemků [PDF 514kB]  Ostatní informace
 26.6.2013  12.7.2013  OÚBl/397//2010 - OÚBl/79/2012 - 14  Veřejná vyhláška - rozhodnutí  [PDF 11,770kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.8.2013  11.9.2013  OÚBl/397//2010 - OÚBl/79/2012 - 16  Oznámení o odvolání účastníků řízení - 2.část [PDF 5,918kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.8.2013  11.9.2013  OÚBl/397//2010 - OÚBl/79/2012 - 16  Oznámení o odvolání účastníků řízení - 1. část [PDF 3,952kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 20.11.2012  6.12.2012  OÚBl/397/20 10-OOOJ/79/20 12-6  Rozhodnutí Obecního úřadu [PDF 11,155kB]  Doručení veřejnou vyhláškou
 26.12.2012  11.1.2013  OÚBl/397120 10-OÚBl/79120 12-8  OZNÁMENÍ O ODVOLÁNÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ [PDF 1,666kB]  Doručení veřejnou vyhláškou

Svazek obcí Máchův kraj - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 2.12.2010  17.12.2010    Rozpočet dobrovolného svazku obcí Máchův kraj na rok 2011 [PDF 191kB]  Rozpočet a finance
 26.5.2011  11.6.2011    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2010 [PDF 751kB]  Rozpočet a finance
 28.11.2011  19.12.2011    Návrh rozpočtu 2012 - Svazek obcí Máchův kraj - I. část [PDF 1,056kB]  Rozpočet a finance
 28.11.2011  19.12.2011    Návrh rozpočtu 2012 - Svazek obcí Máchův kraj - II. část [PDF 1,189kB]  Rozpočet a finance
 26.5.2011  11.6.2011    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2010 - 2. část [PDF 993kB]  Rozpočet a finance
 11.5.2012  27.5.2012    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2011 - návrh [PDF 2,237kB]  Rozpočet a finance
 8.11.2012  26.11.2012    Návrh rozpočtu 2013 Svazek obcí Máchův kraj [PDF 914kB]  Rozpočet a finance
 14.11.2014  30.11.2014    Návrh rozpočtu 2015 Svazek obcí Máchův kraj [PDF 745kB]  Rozpočet a finance
 22.5.2015  7.6.2015    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2014 - návrh [PDF 833kB]  Rozpočet a finance
 17.5.2017  2.6.2017    Pozvánka - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 207kB]  Ostatní informace
 28.10.2016  12.11.2016    Návrh rozpočtu 2017 - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 415kB]  Rozpočet a finance
 13.2.2017  0.0.0    Oznámení o schválení rozpočtu 2017 a střednědobého výhledu rozpočtu 2018-2020 DSO Máchův kraj [PDF 147kB]  Rozpočet a finance
 13.2.2017  0.0.0    Oznámení o schválení závěrečného účtu 2015 DSO Máchův kraj [PDF 143kB]  Rozpočet a finance
 5.4.2017  21.4.2017    Oznámení - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 197kB]  Rozpočet a finance
 17.5.2017  2.6.2017    Závěrečný účet - Svazek obcí Máchův kraj  [PDF 844kB]  Rozpočet a finance
 3.7.2017  19.7.2017    Oznámení [PDF 204kB]  Ostatní informace
 8.11.2017  23.11.2017    SOMK - Střednědobý výhled 2019 - 2021 - návrh [PDF 227kB]  Rozpočet a finance
 8.11.2017  23.11.2017    SOMK - Rozpočet na rok 2018 - návrh [PDF 248kB]  Rozpočet a finance
 11.12.2017  27.12.2017    Ozámení - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 205kB]  Rozpočet a finance
 16.3.2018  28.3.2018    Pozvánka na řádnou schůzi členských obcí Svazku obcí Máchův kraj [PDF 398kB]  Ostatní informace
 9.5.2018  25.5.2018    Pozvánka na členskou schůzi 12.6.2018 [PDF 401kB]  Ostatní informace
 25.5.2018  11.6.2018    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2017 - návrh [PDF 1,683kB]  Rozpočet a finance
 9.11.2018  25.11.2018    SOMK - rozpočet na rok 2019 - návrh [PDF 468kB]  Rozpočet a finance
 7.1.2019  23.1.2019    Ozámení - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 369kB]  Ostatní informace
 21.2.2019  19.3.2019    Pozvánka na členskou schůzi členských obcí Svazku obcí Máchův kraj [PDF 335kB]  Ostatní informace
 23.5.2019  10.6.2019    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2018 - návrh  [PDF 1,454kB]  Ostatní informace
 11.10.2019  27.10.2019    Střednědobý výhled na roky 2021 - 2013 - návrh - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 638kB]  Rozpočet a finance
 11.10.2019  27.10.2019    Rozpočet na rok 2020 - návrh - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 599kB]  Rozpočet a finance
 12.12.2019  28.12.2019    Oznámení - SOMK [PDF 522kB]  Rozpočet a finance
 23.5.2019  11.6.2019    Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj 2018 [PDF 1,630kB]  Rozpočet a finance
 1.6.2020  17.6.2020    Svazek obcí Máchův kraj - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 [PDF 1,839kB]  Rozpočet a finance
 16.7.2020  1.8.2020    SOMK - Oznámení o rozpočtových pravidlech  [PDF 293kB]  Rozpočet a finance
 20.11.2020  6.12.2020    Návrh - Střednědobý výhled na roky 2022 - 2024 - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 583kB]  Rozpočet a finance
 20.11.2020  6.12.2020    Návrh - Rozpočet 2021 - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 798kB]  Rozpočet a finance
 11.1.2021  27.1.2021    Oznámení - Svazek obcí Máchův kraj [PDF 286kB]  Rozpočet a finance
 26.5.2021  13.6.2021    SOMK - Závěrečný účet 2020 [PDF 1,116kB]  Rozpočet a finance
 28.6.2021  14.7.2021    SOMK - Oznámení -  [PDF 289kB]  Rozpočet a finance
 11.11.2021  27.11.2021    SOMK - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2023 - 2025 [PDF 376kB]  Rozpočet a finance
 11.11.2021  27.11.2021    SOMK - Návrh - rozpočet 2022 [PDF 665kB]  Rozpočet a finance
 2.6.2022  18.6.2022    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj, IČO 71202056, za rok 2021 [PDF 5,910kB]  Rozpočet a finance
 2.6.2022  18.6.2022    Návrh - Závěrečný účet za rok 2021 - SOMK [PDF 3,325kB]  Rozpočet a finance
 11.11.2022  27.11.2022    SOMK - Návrh - rozpočet 2023 [PDF 237kB]  Rozpočet a finance
 11.11.2022  27.11.2022    SOMK - Návrh - střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2026 [PDF 233kB]  Rozpočet a finance
 11.11.2022  27.11.2022    DSO EKOD - Návrh - rozpočet 2023 [PDF 142kB]  Rozpočet a finance
 20.12.2022  5.1.2023    SOMK - Oznámení o zveřejnění [PDF 258kB]  Ostatní informace
 18.5.2023  2.6.2023    Návrh - Závěrečný účet za rok 2022 - SOMK [PDF 276kB]  Rozpočet a finance
 18.5.2023  2.6.2023    Příloha k Návrhu Závěrečného účtu za rok 2022 - SOMK [PDF 755kB]  Rozpočet a finance
 14.6.2023  30.6.2023    Oznámení o zveřejnění - Svazek obcí Máchův kraj (rozpočet na rok 2023, střednědobý výhled 2024-2026, závěrečný účet 2022) [PDF 246kB]  Rozpočet a finance
 1.11.2023  29.11.2023    SOMK - Pozvánka na členskou schůzi - 28.11.2023 [PDF 245kB]  Ostatní informace
 1.11.2023  29.11.2023    SOMK - Návrh rozpočtu na rok 2024 [PDF 144kB]  Rozpočet a finance
 1.11.2023  29.11.2023    SOMK - Návrh - střednědobý výhled na roky 2025 - 2027 [PDF 108kB]  Rozpočet a finance

Zastupitelstvo obce - zpět
 Datum vystavení  Datum stažení  Číslo jednací  Název oznámení  Typ
 17.12.2010  4.1.2011    Usnesení zastupitelstva obce č. 11/2010 ze dne 16.12.2010 [PDF 59kB]  Usnesení zastupitelstva obce

Veškeré soubory jsou uloženy ve formátu PDF (Portable Document Format). Jedná se o otevřený formát elektronického souboru, který byl vyvinut společností Adobe System a zachovává přesné formátování dokumentu. Pro čtení souborů PDF je nutné mít v počítači nainstalovaný program Adobe Acrobat Reader, který si můžete bezplatně stáhnout ze stránek www.adobe.cz.